Skoči na vsebino

BIOCIDNI PROIZVODI

Biocidni proizvodi so snovi ali zmesi, ki so sestavljene iz aktivnih snovi, pripravljeni v obliki, v kakršni se dobavljajo uporabniku, in so namenjeni, da se z njimi kemično ali biološko uničuje, odvrača, naredi neškodljivo ali kako drugače prepreči delovanje škodljivega organizma. Med biocidne proizvode uvrščamo različna dezinfekcijska sredstva, kemikalije, ki se uporabljajo kot konzervansi proizvodov in materialov, proizvode za nadzor nad škodljivci (nekmetijski namen) in antivegetacijska sredstva. Imamo 22 vrst biocidnih proizvodov.


Dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov ureja Uredba (EU) št. 528/2012.

 

 • Dostopnost na trgu
  • Prehodni nacionalni postopek odobritve - priglasitev
  • Nacionalno dovoljenje (avtorizacija)
  • Medsebojno priznavanje - zaporedno
  • Medsebojno priznavanje – vzporedno
  • Dovoljenje za enake biocidne proizvode
  • Vzporedno trgovanje
  • Dovoljenje unije
  • Poenostavljeni postopek