Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PLAČILO PRISTOJBIN

Pristojbine so določene v Prilogi Uredbe o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi (Ur. l. RS, št. 81/18).


Urad RS za kemikalije po prejemu vloge obvesti vlagatelja o višini, načinu in roku plačila pristojbine.


Pristojbine, ki so povezane s postopkom priglasitve biocidnih proizvodov, se plačajo ob vložitvi vloge.


Pristojbine se plačajo na prehodni podračun Urada Republike Slovenije za kemikalije – promet z biocidi:
IBAN: SI5601100-8450080537
SWIFT: BSLJSI2X
Naziv banke: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana, SLOVENIJA
Namen plačila: ime biocidnega proizvoda
Koda namena: GOVT


V nekaterih postopkih izdaje enotnih EU dovoljenj je treba plačati pristojbine tudi ECHA v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 564/2013 o pristojbinah in taksah, ki se plačujejo Evropski agenciji za kemikalije.