Skoči na vsebino

SEZNAM AKTIVNIH SNOVI IN DOBAVITELJEV

Uredba (EU) št. 528/2012 zagotavlja, da so stroški pridobitve podatkov za aktivne snovi enakomerni porazdeljeni med vsa podjetja, ki tržijo snov v biocidne namene. Zato podjetja iz EU, ki še niso predložila dosjejev za svoje aktivne snovi po Direktivi 98/8/ES ali Uredbi (EU) št. 528/2012, lahko bodisi predložijo dosje ali izjavo o dostopnosti podatkov ali počakajo na čas, ko bodo prenehali veljati vsi roki zaščite podatkov in se sklicujejo na obstoječi dosje.


ECHA vodi in redno posodablja v skladu s 95. členom Uredbe (EU) št. 528/2012, ki je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 334/2014, seznam vseh aktivnih snovi in vseh snovi, ki se uporabljajo za pridobivanje aktivnih snovi za katere je bila predložena dokumentacija. Seznam vsebuje tudi podatke o dobaviteljih aktivnih snovi in biocidnih proizvodov, ki so navedeno dokumentacijo predložili, njihovo vlogo, vrste proizvodov ter datum vključitve snovi na seznam.


Seznam aktivnih snovi in dobaviteljev je trenutno začasen, njegova prva objava je s strani ECHA predvidena poleti 2014.


Od 1. septembra 2015 dalje je lahko v prometu znotraj EU le tisti biocidni proizvodi, ki vsebujejo a.s., ki je vključena na ta seznam, tako snov vsebuje ali se uporablja za njeno pridobivanje, katere dobavitelji iz EU so vključeni v ta seznam za vrsto/-e proizvoda/-ov med katere spada ta proizvod.


Dodatna informacija je dostopna na spletni strani ECHA.