Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI

Dovoljenje za opravljanje dejavnosti

 

Kdo mora pridobiti dovoljenje?

Po 44. členu Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 - uradno prečiščeno besedilo, 47/04 - ZdZPZ, 61/06 - ZBioP, 16/08 in 9/11) morajo pravne ali fizične osebe, ki opravljajo dejavnost:
- proizvodnje nevarnih kemikalij,
- prometa z nevarnimi kemikalijami,
- skladiščenja nevarnih kemikalij ali
- uporabe nevarnih kemikalij.

 

Pravne ali fizične osebe morajo imeti sedež v Republiki Sloveniji ali v kateri od držav članic Evropske unije, pri čemer pa morajo imeti podružnico v Republiki Sloveniji.

 

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo skladiščenje nevarnih kemikalij kot dejavnost, ki je vpisana v register, oziroma dejavnost, opredeljeno v ustanovitvenem aktu, pa niso zavezanci za ostala dovoljenja, morajo izpolnjevati pogoje, ki jih predpisuje Zakon o kemikalijah in imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti skladiščenja nevarnih kemikalij.

 

Postopek za pridobitev dovoljenja je opisan v Pravilniku o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij (Uradni list RS, št. 74/11), ki je bil izdan na podlagi spremembe Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 - uradno prečiščeno besedilo, 47/04 - ZdZPZ, 61/06 - ZBioP, 16/08 in 9/11) in je stopil v veljavo ob izidu. Sprememba Zakona o kemikalijah je stopila v veljavo 1.6.2008.

 

V katerih primerih ni potrebno pridobiti dovoljenja po 44. členu Zakona o kemikalijah?

Dovoljenja za opravljanje dejavnosti prometa z nevarnimi kemikalijami ni potrebno pridobiti za pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet na drobno s kemikalijami kot predmeti splošne rabe, ki so razvrščeni v skupine zelo lahko vnetljivih, lahko vnetljivih, vnetljivih, dražilnih in okolju nevarnih kemikalij, razen, če prometa teh kemikalij ne ureja na poseben način drug zakon.

Dovoljenja za uporabo nevarnih kemikalij ni potrebno pridobiti:
- znanstveno-raziskovalnim in izobraževalnim ustanovam,
- javnim zavodom in
- državnim organom, ki kemikalije uporabljajo izključno za svojo osnovno dejavnost.

 

Stalno in enkratno dovoljenje

Stalno dovoljenje se izda za opravljanje proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabo nevarnih kemikalij.

 

Enkratno dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali skladiščenja nevarnih kemikalij se lahko izda za enkratno opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali skladiščenja nevarnih kemikalij omejene količine nevarne kemikalije, namenjene omejenemu številu poklicnih končnih uporabnikov za točno določen namen uporabe, če je količina take kemikalije obrazložena in skladna z namenom predvidene uporabe.

 

Enkratnega dovoljenja ni mogoče pridobiti za kemikalije, namenjene za splošno uporabo.

 

Seznam pravnih in fizičnih oseb, ki imajo dovoljenje po 44. členu Zakona o kemikalijah Urad Republike Slovenije za kemikalije vodi seznam pravnih in fizičnih oseb, ki imajo dovoljenje po 44. členu Zakona o kemikalijah. Seznam podjetju vsebuje preko 1450 vpisov. Prve registracije podjetji na podlagi Zakona o kemikalijah so se začele v drugi polovici leta 1999 in vsebujejo podatke o podjetju ter njihove dejavnosti.

 

Dodatni podatki o upravnih postopkih so na voljo na strani Informacije o upravnih postopkih.

 

Kontaktna oseba: Zoran Bučalič