Skoči na vsebino

ZAKONI, KI DOLOČAJO POOBLASTILA INŠPEKCIJI ZA KEMIKALIJE

Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/3 - uradno prečiščeno besedilo) in Zakon  o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 47/04).

Zakon o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06).

Uredba o izvajanju uredb ES o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (Uradni list RS, št. 85/05).
Zakon o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje (Uradni list RS, št. 29/06).

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o detergentih (Uradni list RS, št. 66/05).

Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta ES o obstojnih organskih onesnaževalih (Ur.l. RS, št. 4/05).

Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 98/04 - uradno prečiščeno besedilo).

Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 56/02).

Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 70/06-prečiščeno besedilo in 115/06).