Skoči na vsebino

DOBRA PROIZVODNA PRAKSA

Proizvodnja kozmetičnih izdelkov mora potekati v skladu z načeli dobre proizvodne prakse (GMP).

 

Proizvodnja je skladna z dobro proizvodno prakso, kadar je skladna z ustreznimi usklajenimi standardi, katerih sklicevanje se objavi v Uradnem listu EU. V Uradnem listu EU je bilo objavljeno Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Uredbe (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih, kjer sta bila prvič objavljena naslov in sklic na harmonizirani standard EN ISO 22716:2007, Kozmetika – Dobra proizvodna praksa (GMP) – Smernice za dobro proizvodno prakso (ISO 22716:2007).

 

Standard ISO 22716:2007 je mednarodni standard, ki podaja smernice za proizvodnjo, obvladovanje, skladiščenje in odpremo kozmetičnih izdelkov. V smernicah so navedeni organizacijski in praktični nasveti za obvladovanje človeških, tehničnih in administrativnih dejavnikov, ki vplivajo na kakovost proizvodnje.

 

Tehnični odbor SIST/TC KDS Kozmetične, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo je pripravil slovenski prevod Standarda ISO 22716:2007.

 

V slovenski jezik je preveden tudi dokument Kozmetika - Dobra proizvodna praksa - Splošni dokument za usposabljanje. Splošni dokument za usposabljanje je tehnično poročilo, ki je namenjeno obratom za proizvodnjo kozmetičnih izdelkov, kot pomoč pri usposabljanju osebja v okviru uvajanja dobre proizvodne prakse in ne predpisuje dodatnih zahtev k standardu ISO 22716.

 

Standard ISO 22716:2007 in Splošni dokument za usposabljanje je mogoče kupiti pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo (SIST).