Skoči na vsebino

DOKUMENTACIJA S PODATKI O KOZMETIČNEM IZDELKU

Dokumentacija s podatki o kozmetičnem izdelku vsebuje naslednje podatke:

 

1.opis kozmetičnega izdelka, ki omogoča, da se dokumentacija z informacijami o izdelku jasno nanaša na kozmetični izdelek;

 

2. poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka;

 

3. opis metode proizvodnje in izjavo o skladnosti z dobro proizvodno prakso;

 

4. kadar to upravičuje narava ali učinek kozmetičnega izdelka, dokazila o učinku, ki naj bi ga imel kozmetični izdelek;

 

5. podatki o kakršnem kolik testiranju na živalih, ki ga izvede proizvajalec, njegovi zastopniki ali dobavitelj v zvezi z razvojem ali oceno varnosti kozmetičnega izdelka ali njegovih sestavin, vključno z kakršnim koli testiranjem na živalih, izvedenih zaradi izpolnjevanja predpisov tretjih držav.

 

 

Dokumentacija z informacijami o izdelku mora odgovorna oseba hraniti še 10 let po datumu, ko je bila zadnja serija kozmetičnega izdelka dana na trg.


Ocena varnosti kozmetičnega izdelka in poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka

 

 

Pred dajanjem kozmetičnega izdelka na trg mora odgovorna oseba zagotoviti, da je bila izdelana ocena varnosti kozmetičnega izdelka za človekovo zdravje in sestavljeno poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka.

 

 

Poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka je sestavljeno iz dela A (informacije o varnosti kozmetičnega izdelka) in dela B (ocena varnosti kozmetičnega izdelka). Podrobnejša vsebina poročila o varnosti kozmetičnega izdelka je navedena v Prilogi I Uredbe št. 1223/2009/ES.

 

 

Evropska komisija je skupaj z državami članicami Evropske unije in predstavniki industrije pripravila Smernice v zvezi s Prilogo I k Uredbi (ES) št. 1223/2009. Pripravljene smernice bodo predvsem v pomoč malim in srednje velikim podjetjem pri izpolnjevanju zahtev za pripravo poročila o varnosti kozmetičnega izdelka.

 

Izvedbeni Sklep Komisije z dne 25. novembra 2013 o Smernicah v zvezi s Prilogo I k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih.