Skoči na vsebino

MIKROBIOLOŠKA USTREZNOST KOZMETIČNIH IZDELKOV

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o kozmetičnih izdelkih v 7. členu določa kriterije glede mikrobiološke ustreznosti kozmetičnih izdelkov.

 

Kozmetični izdelki v 0,1 g ali v 0,1 ml vzorca ne smejo vsebovati naslednjih mikroorganizmov: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus in Candida albicans.

 

Kozmetični izdelki v 0,5 g ali 0,5 ml vzorca, ki so namenjeni za nego otrok, mlajših od treh let, ali za uporabo na koži v območju oči in na sluznicah, ne smejo vsebovati naslednjih mikroorganizmov: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus in Candida albicans.

 

V kozmetičnih izdelkih v 1 g ali v 1 ml vzorca skupno število živih aerobnih mezofilnih mikroorganizmov ne sme biti večje kot 1000.

 

V 1 g ali v 1 ml vzorcu kozmetičnega izdelka, ki je namenjen za nego otrok mlajših od treh let, ali za uporabo na koži v območju oči in na sluznicah, skupno število živih aerobnih mezofilnih mikroorganizmov ne sme biti večje kot 100.


Za določanje prisotnosti posameznih mikroorganizmov v kozmetičnih izdelkih se uporabljajo naslednji standardi:

 

SIST EN ISO 22718:2016
Kozmetika - Mikrobiologija - Ugotavljanje prisotnosti bakterije Staphylococcus aureus (ISO 22718:2015)

 

SIST EN ISO 18416:2016
Kozmetika - Mikrobiologija - Ugotavljanje prisotnosti kvasovke Candida albicans (ISO 18416:2015)

 

SIST EN ISO 22717:2016
Kozmetika - Mikrobiologija - Ugotavljanje prisotnosti bakterije Pseudomonas aeruginosa (ISO 22717:2015)

 

SIST EN ISO 21149:2009
Kozmetika - Mikrobiologija - Ugotavljanje prisotnosti in števila aerobnih mezofilnih bakterij (ISO 21149:2006)


Standard ISO 29621:2010, Kozmetika – Mikrobiologija – Smernice za oceno tveganja in prepoznavanja izdelkov, ki ne predstavljajo večjega mikrobiološkega tveganja pa se uporablja za določanje, katere kozmetične izdelke je smiselno preveriti glede mikrobiološkega tveganja.