Skoči na vsebino

ODGOVORNA OSEBA ZA KOZMETIČNE PROIZVODE

Na trg se lahko dajo samo kozmetični izdelki, za katere je v Evropski uniji določena odgovorna pravna ali fizična oseba.

 

 

 

Odgovorna oseba za kozmetični izdelek, ki je proizveden v Evropski uniji, je proizvajalec s sedežem v EU, za uvoženi kozmetični izdelek pa je odgovorna oseba uvoznik. Proizvajalec ali uvoznik lahko za odgovorno osebo pisno imenuje tudi osebo s sedežem v EU in ki mora to pisno sprejeti.

 

 

Proizvajalec ali uvoznik mora:

 • imeti izdelano oceno varnosti in sestavljeno poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka;
 • hraniti dokumentacijo z informacijami o kozmetičnem izdelku (10 let);
 • opraviti elektronsko priglasitev kozmetičnega izdelka na Evropsko komisijo;
 • opraviti elektronsko priglasitev kozmetičnega izdelka, ki vsebuje snovi v obliki nanomateriala na Evropsko komisijo;
 • označiti kozmetični izdelek v skladu z veljavno zakonodajo;
 • poročati o resnem neželenem učinku kozmetičnega izdelka.


Distributer je odgovorna oseba, kadar da na trg kozmetični izdelek s svojim imenom ali pod svojo blagovno znamko ali če izdelek, ki je že na trgu, spremeni tako, da to vpliva na skladnost z veljavnimi zahtevami. Prevod informacij o kozmetičnem izdelku, ki je že na trgu, se ne šteje za tako spremembo izdelka, ki lahko vpliva na skladnost z veljavnimi zahtevami iz uredbe.

 

Distributer mora zagotoviti, da:

 • je kozmetični izdelek označen v skladu z veljavno zakonodajo;
 • so izpolnjene vse zahteve glede jezika;
 • kozmetičnemu izdelku ni pretekel datum minimalnega trajanja;
 • pogoji skladiščenja in prevoza ne ogrožajo njegove skladnosti z zahtevami uredbe;
 • poročati o resnem neželenem učinku kozmetičnega izdelka.