Skoči na vsebino

OGLAŠEVANJE KOZMETIČNIH PROIZVODOV

Prepovedano je oglaševanje kozmetičnih izdelkov na način, ki bi lahko zavajal potrošnike. Besede ali besedne zveze, imena, trgovske znamke, slike ali drugi znaki, ki se uporabljajo pri označevanju, oglaševanju in predstavljanju kozmetičnih izdelkov, ne smejo pripisovati značilnosti ali funkcij, ki jih kozmetični izdelki nimajo.

 

Na ravni Evropske unije se je pripravil seznam skupnih merila za utemeljitev uporabe navedb v zvezi s kozmetičnimi izdelki, katerih glavni cilj je zagotoviti visoko raven varovanja končnih uporabnikov, zlasti pred zavajajočimi navedbami v zvezi s kozmetičnimi izdelki. Skupna merila za utemeljitev navedb so bila v Uradnem listu EU objavljena kot Uredba Komisije (EU) št. 655/2013 z dne 10. julija 2013 o določitvi skupnih meril za utemeljitev navedb, uporabljenih v zvezi s kozmetičnimi izdelki. Evropska komisija je pripravila smernice za Uredbo Komisije (EU) št. 655/2013.

 

V preteklih letih je Evropska komisija pripravila posebna priporočila o učinkovitosti izdelkov za zaščito pred soncem in s tem povezanimi trditvami proizvajalca.

 

V pomoč proizvajalcem in oglaševalcem kozmetičnih proizvodov je evropskem združenju proizvajalcev kozmetike (Cosmetics Europe) oblikovalo Smernice za odgovorno oglaševanje in tržno komuniciranje kozmetičnih izdelkov. Smernice so v slovenskem prevodu na razpolago na spletni strani Združenja kemijske industrije pri GZS.