Skoči na vsebino

POSTOPEK PRIJAVE KOZMETIČNIH PROIZVODOV

Preden je kozmetični izdelek dan na trg mora odgovorna oseba opraviti elektronsko priglasitev kozmetičnega izdelka na Evropsko komisijo.

 

 

Elektronska priglasitev informacij o kozmetičnem izdelku bo v celoti zamenjala postopke priglasitve kozmetičnih izdelkov, ki se trenutno izvajajo v posamezni državi članici Evropske unije. Elektronsko priglasitev kozmetičnih izdelkov na Evropsko komisijo bo potrebno opraviti tudi za kozmetične izdelke, ki so že bili priglašeni v skladu z Direktivo 76/768/EGS.

 

 

Odgovorna oseba v elektronski obliki na Evropsko komisijo predloži naslednje informacije:
1. kategorijo kozmetičnega izdelka in njegovo ime ali imena, ki omogočajo njegovo specifično identifikacijo;
2. ime in naslov odgovorne osebe, pri kateri je dokumentacija z informacijami o kozmetičnem izdelku vselej dostopna;
3. državo izvora v primeru uvoza;
4. državo članico, v kateri se bo kozmetični izdelek dal na trg;
5. kontaktne podatke fizične osebe, s katero se po potrebi lahko stopi v stik;
6. prisotnost snovi v obliki nanomaterialov
7. ime in CAS številko ali ES številko snovi, ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR), kategorije 1A ali 1B;
8. okvirno formulacijo, ki omogoča hitro in ustrezno zdravljenje v primeru težav.

 

 

Ko je kozmetični izdelek dan na trg, odgovorna oseba Evropski komisiji posreduje originalne podatke glede označb oziroma v primeru čitljivosti fotografijo le teh.


Distributer opravi elektronsko priglasitev kozmetičnega izdelka v primeru, da omogoči dostopnost kozmetičnega izdelka na trgu v državi članici, ki se že prodaja v drugi državi članici, in na svojo pobudo prevede podatke na označbi na izdelku,da se uskladi z nacionalno zakonodajo. Obveznost elektronske priglasitve za distributerje velja od 11. julija 2013.

 

 

Distributer v elektronski obliki na Evropsko komisijo predloži naslednje informacije:
1. kategorijo kozmetičnega izdelka, njegovo ime v državi članici odkoder je kozmetični izdelek odposlan in ime v državi članici, kjer je dostopen na trgu, kar omogoča njegovo natančno identifikacijo;
2. državo članico, v kateri je kozmetični izdelek dostopen;
3. svoje ime in naslov;
4. ime in naslov odgovorne osebe, pri kateri je dokumentacija z informacijami o izdelku vselej na voljo;

 

 

Elektronska priglasitev kozmetičnega izdelka se opravi preko spletnega notifikacijskega portala za kozmetične izdelke (ang. Cosmetic Products Notification Portal, CPNP).

 

 

Evropska komisija je na svoji spletni strani objavila priročnik za uporabo CPNP portala in povezavo za dostop do portala ter najbolj pogosto zastavljena vprašanja glede uporabe CPNP portala.