Skoči na vsebino

PRIGLASITEV DEJAVNOSTI

Odgovorna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji mora na Uradu RS za kemikalije predhodno priglasiti svojo dejavnost na obrazcu, ki ga je urad objavil na svoji spletni strani.

 

 

Več informacij o priglasitvi dejavnosti najdete na informacijah o upravnih postopkih.