Skoči na vsebino

RAPEX (RAPID ALERT SYSTEM FOR NONFOOD PRODUCTS)

RAPEX je sistem obveščanja, ki deluje znotraj držav EU. Sistem zagotavlja hitro in učinkovito medsebojno obveščanje držav članic o proizvodih na evropskih trgih, ki ne izpolnjujejo predpisanih varnostnih zahtev. Informacije o proizvodih, ki ne ustrezajo predpisanim zahtevam so na voljo na spletni strani Evropske komisije.