Skoči na vsebino

SPLOŠNO

Kaj je kozmetični proizvod?

 

Kozmetični proizvod pomeni katerokoli snov ali zmes, namenjeno stiku z zunanjimi deli človeškega telesa (povrhnjico, lasiščem, nohti, ustnicami ali zunanjimi spolnimi organi) ali z zobmi in sluznico ustne votline zaradi izključno ali predvsem njihovega čiščenja, odišavljenja, spreminjanja njihovega videza, njihovega varovanja, ohranjanja v dobrem stanju ali korekcije telesnega vonja.

 

Na katera zakonodajna področja lahko mejijo kozmetični proizvodi?

 

Kozmetična zakonodaja meji na naslednja področja:

  • zdravila,
  • medicinske pripomočke in 
  • biocidne proizvode.

Proizvodi, ki vsebujejo snovi ali zmesi, ki so namenjeni za zaužitje, inhaliranje, injiciranje ali implantacijo v človeško telo, ne sodijo na področje kozmetičnih proizvodov.

 

V mejnih primerih, ko se nek kozmetični proizvod uporablja tudi kot proizvod, za katerega veljajo postopki po enem izmed zgoraj navedenih področij, urejenimi s posebnimi predpisi, si stranka pri odločitvi, ali gre za kozmetični proizvod ali ne, pomaga z definicijo kozmetičnega proizvoda, področjem uporabe in namenom uporabe. V pomoč pri odločitvi v primeru mejnih proizvodov je priročnik EU (Borderline Manual on the scope of application of the Cosmetics Regulation (EC) 1223/2009), v katerem so na podlagi dosedanje prakse obdelani posamezni primeri t.i. mejni proizvodi. Priročnik je bil usklajen na nivoju pristojnih organov držav članic in Evropske komisije za namen izvajanja Uredbe (EC) 1223/2009.