Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VSEBINA IN NAČIN OZNAČEVANJA KOZMETIČNIH PROIZVODOV

Na primarni in sekundarni embalaži kozmetičnega izdelka morajo biti navedene naslednje informacije:

 

(a) Ime ali registrirano ime in naslov odgovorne osebe

 

Te informacije so lahko skrajšane, če okrajšava še vedno omogoča prepoznavanje te osebe in njenega naslova. Če je navedenih več naslovov, se poudari tistega, na katerem je vselej na voljo dokumentacija z informacijami o izdelku.

 

Za uvožene kozmetične izdelke se jasno navede država izvora.

 

Pri označevanju kozmetičnih izdelkov iz Izraela je pri navajanju države izvora za uvožene kozmetične izdelke v skladu z 19 (a) členom Uredbe (ES) št. 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih potrebno upoštevati tudi Razlagalno besedilo Evropske komisije o navedbi porekla za blago z ozemelj, ki jih Izrael zaseda od junija 1967 (2015/C 375/05). Navedba porekla izdelka mora biti točna in ne sme zavajati potrošnikov.

 

(b) Nominalna vsebina ob času pakiranja (navedena z maso ali prostornino), razen pri embalaži:
- ki vsebuje manj kot 5g ali 5mL,
- brezplačnih vzorcih in pakiranjih za enkratno uporabo,
- predpakiranih izdelkih, ki se običajno prodajajo kot komplet izdelkov, pri katerih podrobnosti o masi ali prostornini niso pomembne, ni treba navesti vsebine, če je na embalaži navedeno število kosov. Teh informacij ni treba navesti, če se število kosov zlahka vidi skozi embalažo ali če se izdelek običajno prodaja samo posamično;

 

(c) Datum, do katerega kozmetični izdelek, shranjen pod ustreznimi pogoji, ohrani svojo prvotno funkcijo in zlasti ostane skladen s 3. členom („minimalni rok trajanja“).

Pred datumom ali podrobnostih o tem, kje na embalaži je datum naveden, je naveden simbol iz točke 3 Priloge VII (Minimalni rok trajanja) ali napis: „uporabno najmanj do konca“.

 

Minimalni rok trajanja je izražen jasno in je sestavljen bodisi iz meseca in leta bodisi dneva, meseca in leta v tem vrstnem redu. Če je potrebno, se ta informacija dopolni z navedbo pogojev, ki jih je treba izpolniti za jamstvo navedenega trajanja.


Navedba minimalnega roka trajanja ni obvezna za kozmetične izdelke z minimalnim rokom trajanja več kot 30 mesecev. Za take izdelke je treba navesti časovno obdobje po odprtju izdelka, ko je njegova uporaba varna in ga uporabnik lahko brez škode uporablja. Te informacije se označi, razen kadar koncept trajanja po odprtju ni relevanten, z grafičnim simbolom, navedenim v točki 2 Priloge VII (Po odprtju uporabno do), ki mu sledi obdobje (v mesecih in/ali letih).


Simbola odprtega lončka ni potrebno navajati na izdelkih:
- za enkratno uporabo (npr. brezplačnih vzorcih, izdelkih za enkratno uporabo),
- v obliki aerosolov (npr. deodoranti, izdelki za britje),
- z visoko vsebnostjo alkohola (npr. toaletne vode, parfumi, laki za lase – brez potisnega plina),
- z visokim oziroma nizkih pH (npr. izdelki za trajno kodranje, razvijalci za barve, depilacijska sredstva),
- ki ne vsebujejo vode (npr. odstranjevalci laka za nohte, olja za nego kože, proizvodi v obliki prahu);

 

Evropska komisija je pripravila smernice glede navajanja simbola odprtega lončka na embalaži kozmetičnega izdelka.

 

(d) Podrobni varnostni ukrepi, ki jih je treba upoštevati pri uporabi, najmanj pa tisti, našteti v Prilogah III do VI, in vse posebne previdnostne informacije na izdelkih za poklicno uporabo.

 

Kadar zaradi praktičnih razlogov (kot npr. velikost ali oblika embalaže, način pakiranja in podobno) varnostnih ukrepov ni mogoče navesti na primarni ali sekundarni embalaži, morajo biti navedena na priloženem oziroma pritrjenem listku, etiketi, traku oziroma na kartici. Te informacije se navedeno v skrajšani obliki ali z grafičnim simbolom iz točke 1 Priloge VII (Napotilo na priložene ali pripete informacije).

 

(e) Serijska številka proizvodnje ali referenčna številka za identifikacijo kozmetičnega izdelka.


Kadar je to iz praktičnih razlogov nemogoče, ker so kozmetični izdelki premajhni, morajo biti te informacije navedene samo na sekundarni embalaži.

 

(f) Namen uporabe kozmetičnega izdelka, če namen uporabe ni razviden iz proizvoda samega.

 

(g) Seznam sestavin

Ta podatek je lahko naveden samo na sekundarni embalaži.

 

Pred seznamom je naveden izraz „sestavine“ ali „ingredients“.

 

Za namene 19. člena Uredbe (ES) št. 1223/2009 „sestavina“ pomeni katero koli snov ali zmes, ki se namenoma uporablja za kozmetični izdelek med proizvodnim postopkom.

 

Kot sestavine se ne štejejo:
(i) nečistoče v uporabljenih surovinah,
(ii) pomožne tehnične snovi, ki se uporabljajo v zmesi, pa jih končni izdelek ne vsebuje;

 

Parfumi in aromatične sestavine ter njihove surovine se navedejo z izrazom „parfum“ali „aroma“. Poleg tega se na seznamu sestavin poleg izrazov parfum ali aroma navede prisotnost snovi, katerih navedba se zahteva v stolpcu „drugo“ v Prilogi III.

 

Seznam sestavin se navede v padajočem vrstnem redu glede na njihovo maso v času dodajanja kozmetičnemu izdelku. Sestavine v koncentracijah, nižjih od 1 %, se lahko navedejo v kakršnem koli vrstnem redu za sestavinami v koncentracijah, višjih od 1 %.

 

Vse prisotne sestavine v obliki nanomaterialov morajo biti jasno označene na seznamu sestavin. Beseda „nano“ se postavi v oklepaju pred ime teh sestavin.

 

Barvila, ki niso namenjena barvanju las se lahko navedejo v kakršnem koli vrstnem redu za drugimi kozmetičnimi sestavinami. Za dekorativne kozmetične izdelke, ki se tržijo v več barvnih odtenkih, se lahko navedejo vsa barvila v paleti, razen tistih, ki so namenjeni barvanju las, pod pogojem, da se dodata besedi „lahko vsebuje“ ali simbol „+/–“. Kjer se zdi primerno se uporablja nomenklatura CI (Colour Index).

 

Evropska Komisija je pripravila javno dostopno CosIng bazo sestavin, ki se uporabljajo pri proizvodnji kozmetičnih izdelkov.

 

Na prodajnih mestih s kozmetičnimi izdelki mora biti uporabnikom na razpolago kratko in jasno pisno pojasnilo o vsebini in pomenu simbolov iz Priloge VII Uredbe 1223/2009/ES.