Skoči na vsebino

MEDNARODNO SODELOVANJE

 

Mednarodne konvencije, ki zavezujejo Slovenijo

  • Zakon o ratifikaciji konvencije o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju (Uradni list RS, št. 34/97 - MP, št. 9/97)
  • Zakon o ratifikaciji Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (Uradni list RS 32/2004, Mednarodne pogodbe)
  • Zakon o ratifikaciji konvencije o prepovedi izpopolnjevanja, proizvajanja in ustvarjanja zalog bakteriološkega (biološkega) in toksičnega orožja ter o njegovem uničenju (Uradni list SFRJ, št. 43/74).
  • Zakon o ratifikaciji Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (Uradni list RS, št. 86/99 - Mednarodne pogodbe, št. 26/99)
  • Zakon o ratifikaciji konvencije Združenih narodov zoper nezakonit promet mamil in psihotropnih snovi (Uradni list SFRJ, št. 14/90)

 

Sodelovanje z organizacijami

  • Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)
  • Mednarodna strategija ravnanja s kemikalijami (SAICM)
  • Organizacija za prepoved kemijskega orožja (OPCW)