Skoči na vsebino

OECD

OECD

 

Organizacija šteje 34 držav članic, nastala pa je leta 1961 iz svoje predhodnice Organizacije za evropsko ekonomsko sodelovanje (OEEC), ki je bila ustanovljena že leta 1948 za izvajanje Marshallovega načrta za povojno obnovo Evrope. Slovenija je polnopravna članica postala leta 2010. Trenutna kandidatka za polnopravno članstvo je Rusija.


OECD Odbor za kemikalije (http://www.oecd.org/chemicalsafety/) se koordinira na Uradu RS za kemikalije, podskupine pa so sledeče:
- delovna skupina za proizvedene nanomateriale,
- delovna skupina dobro laboratorijsko prakso,
- delovna skupina nacionalnih koordinatorjev za testne smernice,
- delovna skupina za ocenjevanje nevarnosti,
- delovna skupina za varnost nove hrane in krmil,
- delovna skupina za pesticide,
- delovna skupina za harmonizacijo regulacije biotehnologije,
- delovna skupina za biocide,
- delovna skupina o registru izpustov in prenosov onesnaževal,
- delovna skupina za kemijske nesreče,
- delovna skupina za oceno izpostavljenosti.


V samem Odboru za kemikalije, kot tudi posameznih podskupinah delujemo v skladu z razpoložljivimi kadrovskimi in finančnimi viri.