Skoči na vsebino

OPCW

Organizacija za prepoved kemičnega orožja (OPCW)

 

OPCW je bila ustanovljena na podlagi Konvencije o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju (Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction - Konvencija) 29. aprila 1997, ko je Konvencija začela veljati. Glavni namen Organizacije je uničenje zalog kemičnega orožja in prepoved proizvodnje in uporabe kemičnega orožja. Konvencija je prva razorožitvena mednarodna pogodba, ki določa časovni rok za uničenje kemičnega orožja, ki je bilo prvo in najpogosteje uporabljeno orožje za množično uničevanje. Vse države pogodbenice Konvencije so članice Organizacije, ki ima glavni sedež v Haagu, v kraljevini Nizozemski.

 

13. januarja 1993 je Konvencijo v Parizu svečano podpisalo 150 držav, med njimi tudi Republika Slovenija. Državni zbor je Konvencijo ratificiral 23. maja 1997, v Republiki Sloveniji velja od 11. julija 1997. V samo desetih letih od podpisa, ima Konvencija že 190 držav članic, kar predstavlja približno 98% svetovne populacije, in je po številu članic najhitreje rastoča mednarodna organizacija v zgodovini. Dve državi sta Konvencijo le podpisali, nista je pa še ratificirali, 4 države pa je niso niti podpisale, niti ratificirale, tako da ostaja univerzalizacija Konvencije še vedno med ključnimi cilji Organizacije.

 

Pristojni državni organ za izvajanje Konvencije je Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za kemikalije. Konvencija prepoveduje razvoj, proizvodnjo, pridobivanje, kopičenje zalog, zadrževanje in prenos kemičnega orožja. Konvencija o kemičnem orožju ima za razliko od Konvencije o prepovedi izpopolnjevanja, proizvajanja in ustvarjanja zalog bakteriološkega (biološkega) in toksičnega orožja ter o njegovem uničenju sprejet obsežen verifikacijski režim.

 

Stalni predstavnik Republike Slovenije pri OPCW je veleposlanik Republike Slovenije na Nizozemskem. OPCW je sestavljena iz treh organov: Konference držav članic, Izvršnega sveta in Tehničnega sekretariata.

 

Konferenca držav članic je vrhovni organ OPCW, sestavljena je iz vseh držav članic in se na rednih letnih zasedanjih sestaja enkrat letno. Konferenca mora obravnavati vsa vprašanja, zadeve in teme znotraj ciljev Konvencije. Izvršni svet sestavlja 41 članic, ki imajo dveletni mandat in se sestajajo na rednih zasedanjih.Vsaka članica Izvršnega sveta ima en glas. Izvršni svet spodbuja izvajanje Konvencije, v praksi je Izvršni svet predvsem organ, ki predhodno uskladi sklepe, ki se kasneje sprejmejo na Konferenci. Tehnični sekretariat pomaga Konferenci in Izvršnemu svetu pri opravljanju njunih nalog ter izvaja ukrepe preverjanja kot to predvideva Konvencija. Tehnični sekretariat ima generalnega direktorja za dobo štirih let (ambasador Ahmet Üzümcü). Sekretariat zaposluje funkcionarje, inšpektorje ter strokovno in drugo osebje (šteje približno 500 zaposlenih). Inšpektorat je enota Tehničnega sekretariata in deluje pod nadzorstvom generalnega direktorja.

 

Glede na podatke o količinah deklariranih kemikalij s strani podjetij, poslanih Sekretariatu OPCW, je bilo v Republiki Sloveniji uspešno izvedenih pet OPCW inšpekcij.