Skoči na vsebino

IZVOR NANODELCEV

Poleg namensko proizvedenih nanodelcev, nanodelci nastajajo tudi nenamensko kot nezaželen prah pri mnogih industrijskih dejavnostih, npr. pri varjenju, brušenju, mletju, spajkanju, rezanju, v predilstvu, v sprej tehnologijah, itd. Pri izgorevanju biomase in fosilnih goriv nastajajo nanodelci ogljika, ki skupaj z večjimi delci povzročajo veliko onesnaženost zraka v mestih. Značilnost teh nenamensko proizvedenih nanodelcev je v tem, da so zelo različnih velikosti in zato v telesu povzročajo tudi različne bolezni, od zasluzenja pljuč in kašlja do srčnih obolenj in obolenj notranjih organov. Razvoj nanotehnologij je samo opozoril na te nanodelce, saj jih zdaj lahko vidimo z modernimi mikroskopskimi napravami. Drugače pa je z nanodelci, ki so razviti za potrebe nanotehnologij. Ti delci so običajno enako veliki, zato pri vstopu v organizem povzročijo en sam odziv, ki pa je veliko hujši, kot bi bil v primeru delcev z različnimi velikostmi.