Skoči na vsebino

UPORABA NANOMATERIALOV

Nanotehnologija je trenutno ena izmed najbolj aktualnih tehnoloških panog, ki je v zadnjih desetih letih doživela hiter razvoj. Temelji na načrtovanju, sintezi in uporabi delcev nanometrskih velikosti, njihovem vgrajevanju v polimere in druge snovi ali se jih uporablja kot komponente elektronskih naprav. Nanomateriali in z njimi povezana uporaba postajajo del našega vsakdanjika. Ker so nanodelci dovolj majhni, da jih lahko celice spustijo v svojo notranjost (internalizirajo) s procesom endocitoze, ki sicer naravno poteka, so primerno orodje za dostavo učinkovin, predstavljajo pa tudi nevarnost v primeru njihove strupenosti, če spontano prehajajo v celice.


Nekatera področja uporabe nanomaterialov:


- Gradbeništvo: površinski premazi, toplotna izolacija, "pametne" magnetne tekočine za vakuumska tesnila in maziva, površine, ki so odporne na praske in niso omočljive, antibakterijski gradbeni material, samočistilna in ekološko učinkovita okna; 

 

- Kovinska industrija: ultratrdi vzdržljivi svedri in rezilna orodja, maziva, hladilno mazalna sredstva, premazi, antibakterijska sredstva, stroji in orodja (senzorji, občutljivi za zaznavanje napak), kemijsko-mehansko poliranje z nanodelci, samo-sestavljanje struktur iz molekul;

 

- Kmetijstvo: zaščita rastlin (pesticidi, fungicidi), umetna gnojila;

 

- Hrana in krma: antibakterijski materiali, zaščita pred oksidacijo, dekorativni efekti, ojačevalci okusa, konzervansi, polnila, embalaža za hrano, lončki za otroško hrano, kuhinjska posoda;

 

- Farmacija in zdravstvo: miniaturne diagnostike za zgodnje odkrivanje bolezni, nanopremazi za izboljšanje bioaktivnosti in biokompatibilnosti vsadkov, ultranatančni sistemi dostave zdravil v telo, senzorji, materiali za regeneracijo kosti in tkiva, dostavni sistemi za zdravilne učinkovine;

 

- Okolje in voda: membrane in antimikrobni materiali za čiščenje vode, nanostrukturirani filtri za odstranjevanje onesnaževal iz industrijskih odplak, izboljšane metode sanacije (npr. foto-katalitske tehnike), fitofarmacevtska sredstva, čiščenje odpadnih vod, čiščenje zraka, shranjevanje plina;

 

- Energija: nove vrste baterij, umetna fotosinteza za čisto energijo, zmogljive fotonapetostne sončne celice, varno shranjevanje vodika za uporabo kot čisto gorivo, shranjevanje toplotne energije, pridobivanje goriv iz biomase;

 

- Kozmetika: antibakterijska sredstva, UV filtri, polnila, dekorativni efekti;

 

- Tekstilna industrija: antibakterijska sredstva, samočistilnost, toplotna izolacija, t.i. "pametne tkanine", ki se lahko različno obnašajo v različnih vremenskih pogojih, dekorativni efekti;

 

- Elektronika in komunikacije: mediji za shranjevanje podatkov z zelo visokimi gostotami zapisovanja, tehnologije z novimi, plastičnimi, ravnimi zasloni, novi materiali za polprevodnike, ki povečajo hitrost obdelave, nova generacija tranzistorjev;

 

- Površine in površinske tehnologije na strojnih in drugih kontaktnih elementih: trde zaščitne prevleke za tribološke aplikacije, zaščita pred obrabo in za zmanjšanje trenja. Prevleke za optimiranje omočljivosti in mazalnih lastnosti.