Skoči na vsebino

ZAKONODAJA NA PODROČJU NANOMATERIALOV

Na kratko je pravna ureditev področja nanomaterialov predstavljena v članku Humar Jurič, T., Krajnc, K., Menard, A., Ternifi, V. 2013. Pravna ureditev področja nanomaterialov in varnost nanomaterialov. Tekstilec, 2, str. 145-153.

 

Uredba REACH

Uredba CLP

Uredba o biocidnih proizvodih

Uredba o kozmetičnih izdelkih