Skoči na vsebino

UREDBA REACH

Uredba REACH (REACH je kratica za Registracijo, Evalvacijo, Avtorizacijo in omejevanje Kemikalij) opredeljuje ravnanje s kemikalijami na ravni celotne Evropske unije, vzpostavlja boljši pregled nad varnim ravnanjem s kemikalijami in zmanjšuje tveganja za zdravje ljudi in okolje. REACH je zakonodaja, ki se uporablja za proizvodnjo, dajanje v promet in uporabo snovi kot takih, v zmeseh ali izdelkih. REACH določa, da proizvajalci, uvozniki in drugi udeleženci v dobavni verigi (od distributerjev do poklicnih uporabnikov) zagotovijo podatke o lastnostih kemikalij in načinih zmanjšanja tveganja pri njihovi uporabi, uporabnikom pa prinaša ustrezne informacije o varni uporabi in morebitnih škodljivih vplivih.

 

Čeprav REACH ne določa posebnih zahtev za nanomateriale, so nanomateriali skladni z opredelitvijo pojma "snov" iz uredbe REACH, zato zanje veljajo določbe iz uredbe. Evropska komisija je leta 2011 objavila posebno priporočilo o opredelitvi nanomateriala, ki se uporablja tudi za uredbo REACH.

 

Eden izmed pomembnejših procesov znotraj uredbe REACH je registracija snovi. Uredba določa, da je potrebno snovi (same ali v zmeseh) registrirati, v kolikor se jih proizvaja ali uvaža v količinah 1 tone ali več na proizvajalca oz. uvoznika na posamezno koledarsko leto. Obveznost registracije velja tudi za nanomateriale. Evropska agencija za kemikalije (ECHA) je na svoji spletni strani objavila smernice, ki so podjetjem lahko v pomoč pri registraciji nanomaterialov.

 

Drugi proces znotraj uredbe REACH je postopek evalvacije snovi, katere namen je pojasniti, ali proizvodnja ali uporabe snovi pomenijo tveganje za zdravje ljudi ali okolje. Evalvacijo snovi izvajajo države članice. Izbira in morebitna določitev prednostnih snovi za evalvacijo se opravi na podlagi meril, ki temeljijo na tveganju. Prednostne snovi se nato navedejo v tekočem akcijskem načrtu Skupnosti (ang. Community Rolling Action Plan – CoRAP). Trenutno sta na CoRAP-u 2016–2018 navedena nano-ZnO in MWCNT.

 

Dodatne informacije o zakonodaji s področja uredbe REACH najdete na spletni strani Urada RS za kemikalije in Evropske agencije za kemikalije (ECHA).