Skoči na vsebino

OBSTOJNA ORGANSKA ONESNAŽEVALA


Kaj so obstojna organska onesnaževala (Persistent Organic Pollutants - POPs)?

 

Obstojna organska onesnaževala so težko razgradljive in strupene kemikalije, ki se bioakumulirajo in prenašajo po zraku, vodi in s selitvenimi vrstami čez mednarodne meje ter odlagajo daleč od kraja izpusta, kjer se akumulirajo v kopenskih in vodnih ekosistemih. To so zelo stabilne spojine, ki se uporabljajo npr. kot pesticidi v kmetijstvu in kot vhodne snovi pri tehnoloških procesih v industriji ali pa nastajajo kot so-produkti pri sežigu.

 

 

Značilnosti obstojnih organskih onesnaževal:

 

  • obstojnost (v okolju se zadržujejo zelo dolgo preden razpadejo),
  • zmožnost za prenos v okolje na velike razdalje (potujejo na vse strani zemeljske oble, tudi do 1000 km daleč in s tem predstavljajo grožnjo vsem ljudem in okolju v svetovnem merilu),
  • bioakumulacija (vnašajo se v žive organizme s prehranjevanjem, pitjem vode in dihanjem in se lahko akumulirajo v vseh tkivih, predvsem v maščobnem tkivu),
  • škodljivi učinki (zaradi strupenosti in ekotoksičnosti škodujejo ljudem in živalim).


Zakonska podlaga


Kdo je pristojen za področje obstojnih organskih onesnaževal v Republiki Sloveniji?

Po Uredbi o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta ES o obstojnih organskih onesnaževalih (Ur. list RS, št. 4/2005) sta za izvrševanje uredbe pristojna Ministrstvo za zdravje (Urad RS za kemikalije) in Ministrstvo za okolje in prostor.


Načrti na področju obstojnih organskih onesnaževal


V skladu s 7. členom Zakona o ratifikaciji Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih in z 8. členom Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta ES obstojnih organskih onesnaževalih je Vlada Republike Slovenije dne 19.7.2009 potrdila akcijski načrt z naslovom Nacionalni izvedbeni načrt za ravnanje z obstojnimi organskimi onesnaževali za obdobje od leta 2009 do leta 2013 (izdelan na podlagi mednarodnega projekta: UNEP/GEF No. GF/2732-02-4463). Dodatek k izvedbenem načrtu je inventarizacija registriranih sredstev v SFRJ, ki vsebujejo obstojna organska onesnaževala in njihovo preteklo rabo v Republiki Sloveniji.

 

 

Obvestila, dogodki:


Kontaktna oseba: Vesna Ternifi