Skoči na vsebino

PRVO SREČANJE POGODBENIC STOCKHOLMSKE KONVENCIJE O OBSTOJNIH ORGANSKIH ONESNAŽEVALIH (COP 1) 2. - 6. 5. 2005, PUNTA DEL ESTE, URUGVAJ

Prva konferenca pogodbenic Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (COP 1) je potekala od 2. do 6. 5. 2005 v Punti del Este v Urugvaju. Prisotnih je bilo preko 650 udeležencev, ki so predstavljali več kot 132 vlad, medvladnih in nevladnih organizacij ter agencij Združenih narodov.

Kljub obsežnemu dnevnemu redu je COP 1 uspela potrditi široko paleto odločitev, potrebnih za izvajanje konvencije in sicer: oceno o potrebni uporabi DDT zaradi nadzora nad prenašalci bolezni, določitvi postopkov pri pregledu prijav v register posebnih izjem, sprejem smernic za finančni mehanizem, ureditev načrta za poročanje, ureditev monitoringa podatkov za POPs, sprejem postopkovnih in finančnih pravil, potrditev proračuna Sekretariata in ustanovitev Komiteja za pregled POPs (31 predstavnikov). Diskusija je potekala tudi: o obliki DDT registra in registra posebnih izjem, o procesu za pripravo smernic, ki naj bi pomagale pogodbenicam pri preprečevanju izpustov nenamerno proizvedenih POPs in smernicah o najboljših tehnikah (BAT), ki so na voljo, in najboljših okoljskih praksah (BEP).

COP 1 je potrdila za sedež Sekretariata Ženevo.
Dokumenti s srečanja so na voljo na spletni strani Stockholmske konvencije, splošno poročilo s slikami udeležencev pa na spletni strani Earth Negotiations Bulletin.