Skoči na vsebino

POSEBNI POGOJI ZA PROMET Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

V skladu s Pravilnikom o obveščanju uporabnikov, vodenju evidenc in posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami (Uradni list RS, št. 48/2012) URSK objavlja:

 

Priloga II je enaka dosedaj veljavnemu napotilu in se uporablja v skladu s 1) odstavkom 5. člena pravilnika; uporabo Priloge III določa 2, odstavek 5. člena.

 

Priloge lahko natisnete sami, morajo pa biti natisnjene v barvah, v formatu A3 in izobešene na vidnem mestu v bližini mesta prodaje nevarnih kemikalij.

 

Rok za uskladitev s tem pravilnikom je 45 dni po objavi v Uradnem listu RS (10.8.2012).