Skoči na vsebino

POSTOPEK SOGLASJA PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU

POSTOPEK SOGLASJA PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU (PIC POSTOPEK)


Uvod:

Rotterdamska konvencija o postopku soglasja po predhodnem obveščanju določa vsebino postopka soglasja po predhodnem obveščanju (PIC postopek). Za izvajanje PIC postopka se od 1.3.2014 uporablja evropska Uredba (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij.

 

Izvoz kemikalij, ki so navedeni v Prilogi I  uredbe je mogoč le, če izvoznik posreduje ustrezno izvozno notifikacijo (zahteve so navedene v Prilogi II uredbe), medtem ko je izvoz kemikalij iz priloge V prepovedan (razen za raziskovalni in analizni namen pod 10 kg/leto.

 

Za izvajanje PIC postopka v Republiki Sloveniji in na mednarodni ravni je pristojen Urad RS za kemikalije. Pri tem urad sodeluje z ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo ter ministrstvom, pristojnim za okolje.

 

Zahteve za izvoznike:


Izvozniki kemikalij s seznama Priloge I (http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/pic/chemicals), morajo vsaj 35 dni pred prvim izvozom v posamezno državo  prejemnico (izven EU) v vsakem koledarskem letu izvesti notifikacijski postopek preko ePIC baze (https://epic.echa.europa.eu/pic-industry-web/index.xhtml).

Za kemikalije iz Priloge I in Priloge V (http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/pic/chemicals) v količinah pod 10 kg je mogoč poenostavljen postopek v ePIC bazi.
 
Plačilo takse se izvede na podlagi navodil navedenih v poglavju storitve/informacije o upravnih postopkih/postopek soglasja po predhodnem obveščanju.

 

 

Pravna podlaga:


Zakon o ratifikaciji Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (Uradni list RS, št. 86/99) - Mednarodne pogodbe, št. 26/99).
 
UREDBA (EU) št. 649/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012  o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (UL L 201/60, 27.7.2012).
 
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (Uradni list RS, št. 29/14).
 
Več o zakonodaji

 

Dodatna gradiva:


Smernice za uporabo uredbe 649/2012 (http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-PIC)
Gradivo z delavnice za izvoznike nevarnih kemikalij, 11.12.2014 (http://www.uk.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article/12112/5401/)

 

Kontaktna oseba: mag. Karmen Krajnc