Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POSTOPEK SOGLASJA PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU

POSTOPEK SOGLASJA PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU (PIC POSTOPEK)


Uvod:

Rotterdamska konvencija o postopku soglasja po predhodnem obveščanju določa vsebino postopka soglasja po predhodnem obveščanju (PIC postopek). Za izvajanje PIC postopka se od 1.3.2014 uporablja evropska Uredba (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij.

 

Izvoz kemikalij, ki so navedeni v Prilogi I  uredbe je mogoč le, če izvoznik posreduje ustrezno izvozno notifikacijo (zahteve so navedene v Prilogi II uredbe), medtem ko je izvoz kemikalij iz priloge V prepovedan (razen za raziskovalni in analizni namen pod 10 kg/leto.

 

Za izvajanje PIC postopka v Republiki Sloveniji in na mednarodni ravni je pristojen Urad RS za kemikalije. Pri tem urad sodeluje z ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo ter ministrstvom, pristojnim za okolje.

 

Zahteve za izvoznike:


Izvozniki kemikalij s seznama Priloge I (http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/pic/chemicals), morajo vsaj 35 dni pred prvim izvozom v posamezno državo  prejemnico (izven EU) v vsakem koledarskem letu izvesti notifikacijski postopek preko ePIC baze (https://epic.echa.europa.eu/pic-industry-web/index.xhtml).

Za kemikalije iz Priloge I in Priloge V (http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/pic/chemicals) v količinah pod 10 kg je mogoč poenostavljen postopek v ePIC bazi.
 
Plačilo takse se izvede na podlagi navodil navedenih v poglavju storitve/informacije o upravnih postopkih/postopek soglasja po predhodnem obveščanju.

 

 

Pravna podlaga:


Zakon o ratifikaciji Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (Uradni list RS, št. 86/99) - Mednarodne pogodbe, št. 26/99).
 
UREDBA (EU) št. 649/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012  o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (UL L 201/60, 27.7.2012).
 
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (Uradni list RS, št. 29/14).
 
Več o zakonodaji

 

Dodatna gradiva:


Smernice za uporabo uredbe 649/2012 (http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-PIC)
Gradivo z delavnice za izvoznike nevarnih kemikalij, 11.12.2014 (http://www.uk.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article/12112/5401/)

 

Kontaktna oseba: mag. Karmen Krajnc