Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREDHODNE SESTAVINE ZA EKSPLOZIVE

Uredba (EU) št. 98/2013 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive je namenjena preprečevanju nelegalne proizvodnje eksplozivov in v vsej EU določa pravila glede dajanja na voljo, vnašanja, posedovanja in uporabe nekaterih snovi in zmesi, ki bi se lahko zlorabile za nezakonito proizvodnjo eksplozivov. Sprejeta je bila 15. Januarja 2013, uporablja pa se od 2. Septembra 2014.


Uredba splošni javnosti (fizičnim osebam) omejuje dostopnost in uporabo sedmih snovi (» omejene«  predhodne sestavine za eksplozive),  ki so naštete v Prilogi I. Državam članicam  dopušča, da lahko splošni javnosti omogočijo dostop do teh snovi s pomočjo sistema dovoljenj in evidentiranja izdaje.  Gospodarski subjekti, ki proizvajajo ali uvažajo ter opravljajo promet s snovmi s Priloge I na tak način, da bi lahko bile dostopne tudi splošni javnosti, morajo te snovi ustrezno označiti. Uredba ne posega v dostopnost omejenih predhodnih sestavin za pravne osebe (gospodarske subjekte), ti lahko te snovi še naprej nabavljajo in uporabljajo brez omejitev.


Poleg navedene omejitve pa Uredba določa, da morajo gospodarski subjekti poročati pristojnemu  organu v svoji državi  o vseh sumljivih transakcijah, izginotjih in tatvinah snovi s seznama I in II. Seznam II vsebuje seznam snovi,  ki sicer niso omejene, vendar pa za namen Uredbe prav tako predstavljajo določeno tveganje  (predhodne sestavine za eksplozive, navedene v Prilogi II).


Več informacij o Uredbi in njenem izvajanju v različnih državah EU je na voljo na spletni strani Komisije. V pomoč gospodarskim subjektom pri izvajanju te Uredbe pa je Evropska komisija pripravila Smernice, s katerimi dodatno pojasnjuje posamezne določbe in njihovo izvajanje.


Nacionalne določbe  za izvajanje Uredbe (EU) št. 98/2013 opredeljuje  Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive (Uradni list RS, št. 28/2016 in 54/2017). Organa, pristojna za njeno izvajanje,  sta Urad RS za kemikalije in Policija, nadzor pa opravlja tudi Finančna uprava RS.

 

RS se je pri izvajanju uredbe odločila za popolno omejtev dostopnosti, posedovanja in uporabe omejenih predhodnih sestavin  za splošne (nepoklicne) uporabnike, z izjemo vodikovega peroksida (do 35%), nitrometana (do 40%) in dušikove kisline (do 10%). Te tri predhodne sesatavine so lahko na voljo tudi splošnim uporabnikom, vendar pa morajo prodajalci vsako tako transakcijo evidentirati.

 

Kontaktna oseba: Mag. Alojz Grabner