Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

AVTORIZACIJA

Pravna podlaga za avtorizacijo snovi je v Uredbi REACH, kjer je avtorizaciji namenjen naslov VII.


Cilj procesa avtorizacije je zagotoviti, da se snovi, ki povzročajo veliko zaskrbljenost (SVHC snovi) postopno zamenjajo z manj nevarnimi snovmi ali tehnologijami, kjer so na voljo tehnično in ekonomsko  možne alternative.


Proces avtorizacije vključuje tri korake:
1) Identifikacija SVHC snovi
2) Priporočilo za vključitev v Prilogo XIV Uredbe REACH –predmet snovi za avtorizacijo
3) Vloge za avtorizacijo

 

Javna razprava v procesu avtorizacije:

V vseh treh korakih se Evropska Kemijska Agencija ECHA posvetuje z javnostjo ter spodbuja vse zainteresirane strani, da se vključijo in prispevajo svoj pogled. To je ključnega pomena tudi za proizvajalce in uporabnike »zadevnih« kemikalij, da pravočasno prepoznajo, da   kemikalija, ki je za njih pomembna lahko postane predmet avtorizacije ter, da se vključijo neposredno v proces ter izrazijo svoj pogled.


Javna razprava poteka prek spletnih strani ECHA, kjer lahko neposredno vnesete svoj pogled oziroma pripombe, na katere potem odgovarja ECHA.


Urad RS za kemikalije kot pristojni organ za izvajanje Uredbe REACH v Sloveniji prav tako poziva vse tiste, ki vas avtorizacija zadeva, da se vključujete v proces, ter da se obrnete tudi na Urad RS za kemikalije.

 


Javna razprava v koraku 1):

Med javno razpravo za identifikacijo snovi, ki povzročajo veliko zaskrbljenost (SVHC snovi) so za ECHA najbolj dobrodošli komentarji, ki se nanašajo na samo identiteto snovi kot so npr. intrinzične lastnosti snovi, ki so ključne za utemeljitev identifikacije. To so vsa znanstvena spoznanja in morebitne študije, ki bi izpodbijale, da gre za SVHC snov.


V tem koraku so možni tudi ostali komentarji kot so npr. glede uporabe, vendar bodo upoštevani v naslednjih korakih procesa avtorizacije. 

 
Javna razprava v koraku 2):

V tem delu javne razprave so za Evropsko kemijsko Agencijo posebej dobrodošli komentarji, ki se nanašajo na prehodne določbe ter na tiste uporabe, ki bi jih bilo možno izvzeti iz zahtev za avtorizacijo. Ko se predlagajo takšne izjeme je potrebno upoštevati pogoje, ki so določeni v drugem odstavku člena 58; to je na primer, da že obstaja specifična EU zakonodaja (ne le nacionalna), ki zagotavlja, da je tveganje, ki izhaja iz določene zakonodaje že ustrezno nadzorovano.
 
Javna razprava v koraku 3):


Za snovi, ki so vključene v seznam za avtorizacijo (Priloga XIV Uredbe REACH) morajo proizvajalci, uvozniki in nadaljnji uporabniki preložiti vlogo na ECHA, če želijo nadaljevati z uporabo po datumu, ki je določen v prilogi XIV. Ta tretji korak vloge za avtorizacijo vključuje 8-tednov trajajočo javno razpravo o alternativnih snoveh ali tehnologijah za uporabe snovi,ki so predmet avtorizacije za katere je bila na ECHA predložena vloga za avtorizacijo.  

 

 

Kaj pomeni, ko je snov vključena v prilogo XIV Uredbe REACH?


Snov, ki jo želimo dajati v promet ali uporabljati  in je vključena v seznamu XIV priloge Uredbe REACH, potrebuje avtorizacijo in to ne glede na količino.

Kdo lahko zaprosi oziroma vloži vlogo za avtorizacijo?

Proizvajalec, uvoznik ali nadaljnji uporabnik.


Kam se vloži vloga za pridobitev avtorizacije in kdo odloči o njej?


Vloge za avtorizacijo se predložijo na Evropsko kemijsko Agencijo. Na koncu procesa je Evropska komisija, ki odloči, da odobri ali zavrne pridobitev avtorizacije.