Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

EVALVACIJA

Evalvacija je element, ki vključuje evalvacijo registracijskega dosjeja (to delo se opravlja na Evropski kemijski Agenciji) in evalvacijo snovi.

 


Evalvacija snovi


1.Vsebina in zakonske podlage:


Osnovni namen evalvacije snovi (SEV) je razjasnitev zaskrbljenosti  t.j. tveganje za zdravje ljudi ali okolja, ki naj bi ga predstavljale različne  uporabe neke snovi.  V praksi to pomeni zbiranje informacij povezanih z zadevno snovjo , pregled teh informacij in končno odločitev o zadevni zaskrbljenosti.


Koordinacijo tega postopka  izvaja Evropska agencija za kemikalije (ECHA), za samo izvajanje SEV pa so odgovorni pristojni organi držav članic, v Sloveniji je to Urad RS za kemikalije.

Cilj evalvacije dokumentacije je torej zagotoviti, da predložena registracijska dokumentacija vsebuje najnujnejše podatke, ki jih zahteva uredba REACH ter da so morebitna tveganja, ki izhajajo iz opredeljenih uporab, dokumentirana in se lahko nadzorujejo. 

 
1.1 Priprava tekočega akcijskega načrta Skupnosti (CoRAP): ECHA vsako leto znova oblikuje oziroma dopolnjuje osnutek tekočega akcijskega načrta Skupnosti (CoRAP), ki zajema obdobje treh let  in vsebuje seznam  snovi, ki bodo vsako leto evalvirane. Snovi so v načrt vključene, če obstajajo pomisleki o tem, ali določena snov  pomeni tveganja za zdravje ljudi ali okolje. Predvidoma  konec  februarja oz. v marcu pa ECHA vsako leto  objavi zadnjo uradno verzijo CoRAP. Za vsako snov, navedeno v končnem CoRAP, so objavljeni dokumenti z utemeljitvami ( t.i. justification documents) in  kontaktni podatki države, ki snov evalvira oz. jo bo evalvirala : http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table


1.2 Izvedba evalvacije: država evalvatorka mora evalvacijo izvesti v roku 12 mesecev od začetka SEV,  podaljšanje izvedbe evalvacije ni mogoče.


Glavne faze evalvacje snovi so: zbiranje informacij povezanih z zadevno snovjo (poleg podatkov iz registracijske dokumentacije se lahko uporabijo tudi drugi viri informacij), pregled teh informacij in končno odločitev o zadevni zaskrbljenosti.

Med evalvacijo se  lahko država evalvatorka odloči, da razjasni tudi druge zaskrbljenosti (poleg začetnih. Zaključek evalvacije tako  lahko pomeni le pripravo UCLID dosjeja ( t.j. nabor vseh podatkov) in poročila, lahko pa tudi osnutek odločitve (t.i. draft decision), ki je preliminarni  dokument za pripravo sklepa , ki ga pripravi ECHA. Ta sklep pa vsebuje predloge za registranta (te) za posredovanje dodatnih podatkov (običajno to pomeni kar izvedbo določenih testov).


1.3 Izid postopka evalvacije snovi: po zaključeni evalvaciji snovi  evalvatorka razmisli, kako uporabiti informacije, pridobljene z evalvacijo. Tako obvesti ECHA o svojih sklepih glede tega, ali naj se pridobljene informacije uporabijo in na kakšen način. ECHA pa nato obvesti Komisijo, registracijskega zavezanca ter pristojne organe drugih držav članic.


Evalvaciji snovi lahko sledijo naslednji ukrepi za zmanjšanje tveganja:

  • prvotna skrb ni bila potrjena oz.  nadaljnjih aktivnosti ni, saj so  tveganja v zadostni meri pod nadzorom z ukrepi, ki so že v  uporabi;
  • evalvirana snov se identificira kot s SVHC t.j. snov, ki povzroča veliko zaskrbljenost;
  • potrebna je omejitev evalvirane  snovi ali postopek avtorizacije;
  • potrebna je usklajena  razvrstitev in označitev evalvirane snovi;
  • informacije  so posredovanje drugim upravnim organom, da izvedejo primerna dejanja glede na druge zakonodaje.

Razen tega morajo informacije pridobljene s postopkom evalvacije registracijski zavezanci uporabiti za upravljanje tveganja povezanega s snovmi in za posodobitev .