Skoči na vsebino

PREPOVEDI IN OMEJITVE

V okviru uredbe REACH (1907/2006) so prepovedi in omejitve urejene v naslovu VIII, seznam sprejetih prepovedi in omejitev pa je objavljen v prilogi XVII.

 
Postopek se sproži na pobudo Komisije ali države članice, nato sledi priprava dosjeja XV (ki ga pripravi bodisi država članica, bodisi ECHA. Po preverjanju ustreznosti dosjeja, gre dosje v javno razpravo, v okviru katere imajo deležniki (vključno z industrijo) možnost podati pripombe. V tem obdobju Urad RS za kemikalije praviloma kontaktira vsa podjetja, ki so za zadevo kemikalijo posredovali podatke (varnostne liste in podatke o letnih količinah) v skladu z zahtevami Zakona o kemikalijah. Dobrodošlo pa je tudi, da se tudi sami obrnete na Urad v kolikor menite, da bo predlagana omejitev kakorkoli negativno vplivala na delovanje vašega podjetja.


Temu sledi obravnava v obeh strokovnih odborih (Odbor za oceno tveganja in Odbor za socialno ekonomske analize), nato pa odločanje glede posamezne prepovedi ali omejitve v okviru REACH odbora. Posledica odločitve o prepovedi ali omejitvi je dopolnitev Priloge XVII Uredbe REACH.

 

 

Postopek sprejemanja prepovedi in omejitev v sladu z uredbo REACH: 

 


 
 
Dosjeji v javni razpravi:


Trenutno so na spletni strani v javni razpravi sledeči dosjeji: http://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration

 

Trenutno veljavne prepovedi:

Na spletni strani Evropske kemijske agencije najdete podatke o trenutno veljavnih prepovedih in omejitvah (priloga XVII):  http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/legislation

 

Vprašanja glede izvajanja zahtev priloge XVII:

Pogosta vprašanja in odgovori so na voljo na spletni strani ECHA: http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/reach/restrictions

V kolikor na zgornjem naslovu ne najdete odgovora na svoje vprašanje, se obrnite na nas.

 

Druge povezave:


Evropska Komisija, Podjetništvo in industrija: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/ reach/restrictions/index_en.htm
ECHA: http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/restriction