Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREPOVEDI IN OMEJITVE

V okviru uredbe REACH (1907/2006) so prepovedi in omejitve urejene v naslovu VIII, seznam sprejetih prepovedi in omejitev pa je objavljen v prilogi XVII.

 
Postopek se sproži na pobudo Komisije ali države članice, nato sledi priprava dosjeja XV (ki ga pripravi bodisi država članica, bodisi ECHA. Po preverjanju ustreznosti dosjeja, gre dosje v javno razpravo, v okviru katere imajo deležniki (vključno z industrijo) možnost podati pripombe. V tem obdobju Urad RS za kemikalije praviloma kontaktira vsa podjetja, ki so za zadevo kemikalijo posredovali podatke (varnostne liste in podatke o letnih količinah) v skladu z zahtevami Zakona o kemikalijah. Dobrodošlo pa je tudi, da se tudi sami obrnete na Urad v kolikor menite, da bo predlagana omejitev kakorkoli negativno vplivala na delovanje vašega podjetja.


Temu sledi obravnava v obeh strokovnih odborih (Odbor za oceno tveganja in Odbor za socialno ekonomske analize), nato pa odločanje glede posamezne prepovedi ali omejitve v okviru REACH odbora. Posledica odločitve o prepovedi ali omejitvi je dopolnitev Priloge XVII Uredbe REACH.

 

 

Postopek sprejemanja prepovedi in omejitev v sladu z uredbo REACH: 

 


 
 
Dosjeji v javni razpravi:


Trenutno so na spletni strani v javni razpravi sledeči dosjeji: http://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration

 

Trenutno veljavne prepovedi:

Na spletni strani Evropske kemijske agencije najdete podatke o trenutno veljavnih prepovedih in omejitvah (priloga XVII):  http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/legislation

 

Vprašanja glede izvajanja zahtev priloge XVII:

Pogosta vprašanja in odgovori so na voljo na spletni strani ECHA: http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/reach/restrictions

V kolikor na zgornjem naslovu ne najdete odgovora na svoje vprašanje, se obrnite na nas.

 

Druge povezave:


Evropska Komisija, Podjetništvo in industrija: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/ reach/restrictions/index_en.htm
ECHA: http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/restriction