Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

REACH 2018

ECHA

 

Vsa podjetja v Evropski uniji, ki proizvajajo ali uvažajo snovi v Evropsko unijo v količinah med 1 in 100 ton na leto na proizvajalca ali uvoznika imajo lahko obveznost registracije teh snovi pri Evropski agenciji za kemikalije (ECHA) v skladu z Uredbo REACH.

 

Podjetja, ki proizvajajo ali uvažajo snovi v količinah med 1 in 100 ton na leto na proizvajalca ali uvoznika in so predhodno opravila predregistracijo teh snovi do 1. decembra 2008, imajo čas za registracijo snovi v skladu z Uredbo REACH do 31. maja 2018.

 

Podjetja, ki prvič po 1. decembru 2008 proizvedejo ali uvozijo snov na evropski trg v količinah med 1 do 100 ton na leto na proizvajalca ali uvoznika, lahko opravijo pozno predregistracijo in tako izkoristijo podaljšanje roka za registracijo snovi do 31. maja 2018. Pozno predregistracijo je mogoče opraviti najpozneje 6 mesecev po prvem proizvajanju ali uvozu snovi in najpozneje 12 mesecev pred rokom za registracijo (najkasneje do 31. maja 2017). V kolikor pa podjetje prvič proizvede ali uvozi snovi v količinah večjih od 100 ton na leto pa mora opraviti registracijo snovi takoj.

 

Postopek registracije v skladu z Uredbo REACH je dolgotrajnejši proces, zato je pomembno, da podjetja pričnejo s pripravami dovolj zgodaj. ECHA je razdelila proces registracije snovi na sedem korakov, ki so potrebni za uspešno registracijo snovi (Slika 1). Posamezni koraki so na kratko opisani v nadaljevanju. Podrobnejši opis posameznih korakov registracije pa je na voljo na spletni strani ECHA, kjer so na voljo tudi smernice in priročniki, ki so podjetjem lahko v pomoč pri izpolnjevanju zahtev iz Uredbe REACH.

 


Slika 1: Slikovni prikaz posameznih korakov za uspešno registracijo snovi (ECHA)

 

1. korak: Poučite se o svojem portfelju


V prvem koraku registracije snovi v letu 2018 mora podjetja pridobiti znanje o svojem portfelju snovi in začeti s pripravami na registracijo snovi.

 
Podjetja morajo analizirati prodajo in obseg proizvodnje v svojem portfelju snovi, pregledati svoje obveznosti na podlagi uredbe REACH in narediti načrt, kako bodo izpeljala registracijo svojih snovi do izteka zadnjega roka za registracijo.


Bistvenega pomena za uspešno registracijo snovi je nedvoumna in pravilna identifikacija snovi.


Več…

 

2. korak: Poiščite soudeležene registracijske zavezance


Drugi korak za uspešno registracijo snovi na podlagi uredbe REACH se nanaša na iskanje soudeleženih registracijskih zavezancev in pripravo na medsebojno sodelovanje. Vsi soudeleženi registracijski zavezanci za enako snov so del foruma za izmenjavo informacij o snoveh (SIEF) v katerem se izmenjujejo podatki za registracijo snovi na podlagi uredbe REACH.


Na spletni strani ECHA je na voljo seznam snovi, ki so že bile registrirane. Na podlagi tega seznama lahko registracijski zavezanec ugotovi, ali je njegova snov že bila registrirana ali ne.


V kolikor je bila snov že registrirana potem je v tem primeru že oblikovan SIEF, ki se mu mora registracijski zavezanec samo pridružiti. Pozanimajte se, katero podjetje je glavni registracijski zavezanec. Verjetno ste od tega podjetja že prejeli kakšno elektronsko sporočilo. V nasprotnem primeru preglejte spletno stran predhodnega foruma SIEF v REACH IT. Glavni registracijski zavezanec vas bo povezal s forumom SIEF.


Za snovi, ki še niso bile registrirane pa mora registracijski zavezanec poiskati kontaktne podatke o drugih potencialnih registracijskih zavezancih v REACH IT.


Več…


3. korak: Organizirajte se v povezavi s svojimi soudeleženimi registracijskimi zavezanci


Zahteva po souporabi podatkov med podjetji, ki registrirajo enako snov je ena izmed temeljnih načel uredbe REACH. S souporabo podatkov si lahko registracijski zavezanci znižajo stroške in preprečijo nepotrebna testiranja, zlasti na vretenčarjih.


Udeleženci foruma SIEF se po lastni presoji organizirajo, kot je po njihovem mnenju ustrezno za izvajanje dolžnosti in obveznosti v skladu z uredbo REACH. Znotraj posameznega foruma SIEF se morajo registracijski zavezanci najprej dogovoriti o načinu komuniciranja, odgovornostih in nalogah. Registracijski zavezanci se morajo med drugim dogovoriti tudi o praktičnih načinih sodelovanja, souporabi razpoložljivih znanstvenih podatkov in dogovoriti, kako zapolniti podatkovne vrzeli pred pripravo in predložitvijo skupne registracijske dokumentacije. Vsak forum SIEF mora izbrati glavnega registracijskega zavezanca, ki na podlagi skupnega dogovora z drugimi registracijskimi zavezanci prvi predloži skupno registracijo. Drugi soudeleženi registracijski zavezanci pa postanejo registracijski zavezanci člani, ki sodelujejo v skupni registraciji. Podjetja morajo tudi deliti stroške na pošten, pregleden in nediskriminatoren način med člane foruma SIEF.

 

Več…

 

4. korak: Ocena nevarnosti in tveganja

 

Pomemben del sodelovanja registracijskega zavezanca s soudeleženimi registracijskimi zavezanci v okviru foruma SIEF je združiti informacije o uporabi, nevarnostih in tveganjih, da se dokaže varna uporaba snovi za zdravje ljudi in okolje. Podjetja morajo čim prej začeti z zbiranjem potrebnih informacij za pripravo registracijske dokumentacije, ki je sestavljena iz tehnične dokumentacije in poročila o kemijski varnosti. Podjetja morajo ugotoviti, katere informacije so pomembne za njihovo registracijo. Vrsta informacij je odvisna od lastnosti snovi in obsega proizvodnje ali uvoza. Večja je količina snovi, več podatkov o snovi je potrebno predložiti pri registraciji. Podjetja morajo opredeliti tudi vrzeli v informacijah, ki jih je treba zapolniti s souporabo obstoječih podatkov ali pripravo novih. Preden se naročijo kakršna koli testiranja na vretenčarjih, morajo podjetja v celoti izkoristiti druge možne rešitve (npr. uporaba alternativnih metod).


Več…

 

5. korak: Priprava registracijskega dosjeja v orodju IUCLID


Registracije v skladu z uredbo REACH je treba pripraviti in predložiti z uporabo IT orodij. Registracijski zavezanec mora sestaviti tehnično dokumentacijo z vsemi potrebnimi informacijami v obliki IUCLID in jo nato elektronsko posredovati na ECHA prek sistema REACH IT.

 

Več…

 

6. korak: Predložitev registracijske dokumentacije


Po zbiranju vseh potrebnih informacij in pripravi registracijske dokumentacije v IUCLID, mora registracijski zavezanec predložiti registracijsko dokumentacijo na ECHA preko spletnega orodja REACH IT. Orodje REACH IT je glavni sistem informacijske tehnologije, ki omogoča industriji, pristojnim organom držav članic in ECHA varno predložitev, obdelavo in upravljanje podatkov in dokumentacije.

 

Več…

 

7. korak: Posodabljanje registracijske dokumentacije


Tudi po zaključenem procesu registracije ima podjetje še vedno obveznosti po REACH. Registracijski zavezanec je odgovoren za posodabljanje registracijske dokumentacije, ko je to potrebno. Potreba po posodobitvi registracijske dokumentacije lahko nastane bodisi zaradi zakonodajnih ukrepov (npr. evalvacija, avtorizacija, omejitev za snov) ali posodobitve na pobudo registracijskega zavezanca (npr. nove pomembne informacije).

 

Več…