Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEZNAM KEMIKALIJ NA TRGU RS

 

Urad Republike Slovenije za kemikalije v okviru nadzora nad proizvodnjo, prometom in uporabo nevarnih kemikalij vodi nacionalni seznam kemikalij na trgu Republike Slovenije.

 

 

Seznam kemikalij vsebuje podatke o kemikalijah (snoveh in pripravkih) na trgu Republike Slovenije, ki so razvrščene kot nevarne.

 

 

Seznam kemikalij vsebuje preko 50.000 vpisov. Zbiranje podatkov se je pričelo v drugi polovici leta 1999 in vsebuje podatke iz varnostnega lista, nekaj dodatnih podatkov o kemikaliji ter letne količine. Pravni podlagi sta 35. člen Zakona o kemikalijah in Pravilnik o sporočanju podatkov za kemikalije.

 

 

 

Kdo mora sporočati podatke za kemikalije?

 

Podatke o nevarnih kemikalijah mora sporočati pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki proizvaja kemikalijo v Republiki Sloveniji ali vnaša kemikalijo v Republiko Slovenijo za poklicno uporabo vključno z vnosom za neposredno uporabo v lastni proizvodnji.

 

 

Kateri podatki se morajo sporočati za kemikalije?

 

 

Za kemikalije je treba sporočati naslednje podatke: splošni podatki proizvajalca ali vnašalca, trgovsko ime kemikalije, varnostni list, oznaka po nomenklaturi carinske tarife, ali je kemikalija snov ali zmes, ali se kemikalija proizvaja v Republiki Sloveniji ali vnaša v Republiko Slovenijo, ali je kemikalija delno ali v celoti namenjena splošni uporabi, sektor uporabe kemikalije (NACE), kategorija kemikalije, kemijska sestava in letne količine.

 

 

Katere kemikalije se morajo vpisati v seznam kemikalij?

 

 

Proizvajalec ali vnašalec mora sporočati podatke za tiste kemikalije, ki so razvrščene kot nevarne na podlagi fizikalno-kemijskih lastnosti in na podlagi vplivov na zdravje ljudi ter okolje.

 

 

 

Katerih kemikalij ni treba vpisati v seznam kemikalij?

 

 

 

V seznam kemikalij se ne vpisuje biocidnih proizvodov.

 

V seznam kemikalij tudi ni treba vpisati kemikalij, navedenih v prilogi 1 pravilnika o sporočanju podatkov za kemikalije:

 

  • kemikalije, ki so glede na nevarne lastnosti razvrščene samo na podlagi kriterijev za fizikalne lastnosti in se letno na zavezanca proizvajajo ali vnašajo v količinah manjših od 100 kg,
  • ne glede na določbo prejšnje alineje ni treba sporočiti podatkov za kemikalije, ki so glede na nevarne lastnosti razvrščene kot »plini pod tlakom« ali »jedko za kovine«,
  • laboratorijske kemikalije v letnih količinah manjših od 100 kg,
  • surovine za zdravila,
  • nafta in naftni derivati ter druge organske kemikalije, ki se uporabljajo za pogonsko gorivo ali kurjavo,
  • ter nekatere točno določene kemikalije glede na nomenklaturo carinske tarife.

Obnavljanje podatkov vpisanih kemikalij

 

 

 

Proizvajalec ali vnašalec mora za vpisano kemikalijo sporočiti spremembo katerega koli podatka o kemikaliji. Ti podatki se morajo praviloma sporočiti najpozneje do 31. marca tekočega leta za podatke iz preteklega leta.

 

 

Uporaba podatkov iz seznama kemikalj

 

 

Urad Republike Slovenije za kemikalije lahko daje na podlagi zakona o kemikalijah določene podatke iz tega seznama državnim organom in ustanovam, ki imajo pristojnosti na področju nevarnih kemikalij oziroma te podatke potrebujejo za svoje delo (področja varstva pri delu, zdravstvenega varstva, varstva okolja, zaščite in reševanja, carine, državne statistike, idr.).

 

 

Pri uporabi podatkov iz seznama kemikalij se podatki, ki predstavljajo poslovno skrivnost, varujejo v skladu s predpisi s področja varovanja zaupnih podatkov.

 

 

 

Kako in kam sporočiti podatke o kemikalijah?
 
Podatki o kemikalijah se sporočajo v elektronski obliki preko spletne aplikacije ISK. Pogoji in navodila za uporabo spletne aplikacije so na voljo na spletni strani urada pod zavihkom "e-sporočanje".


Podatki o letnih količinah se lahko dostavijo tudi na obrazcih v papirni, tiskani obliki. Obrazci za sporočanje letnih količin so na voljo na strani Obrazci upravnih postopkov.
Podatki se dostavijo Uradu Republike Slovenije za kemikalije na naslov:
 
 
Ministrstvo za zdravje
Urad RS za kemikalije
Ajdovščina 4
1000 Ljubljana
 
 
Urad Republike Slovenije za kemikalije vpiše podatke o kemikalijah v seznam kemikalij in o tem obvesti zavezanca za sporočanje podatkov.

 

 

 

 

Dodatni podatki o upravnih postopkih so na voljo na strani Informacije o upravnih postopkih.


Kontaktna oseba: Zoran Bučalič