Skoči na vsebino

SKLADIŠČENJE NEVARNIH KEMIKALIJ

Skladiščenje nevarnih kemikalij ureja Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih  za skladiščenje nevarnih kemikalij (Uradni list RS, št. 23/2018 ). Pravilnik je izdan  na podlagi 45. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 - uradno prečiščeno besedilo, 47/04 - ZdZPZ, 61/06 - ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 – ZFfS-1)).

 

 

Pravilnik določa zahteve za skladiščenje kemikalij, ki obsegajo tehnične in organizacijske ukrepe. Pravilnik določa tudi nekatere izjeme za skladiščenje v primeru, ko se skladiščijo manjše količine določenih kemikalij. Določene so tudi zahteve za skladiščenje nevarnih kemikalij, ki so predmeti splošne rabe in se skladiščijo na prodajnih policah v trgovinah.

 

 

 

Pravilnik določa razrede skladiščenja, ki so opisani v Prilogi I - Razredi skladiščenja. Razredi skladiščenja so določeni glede na nevarne lastnosti kemikalij. Pravila za skupno skladiščenje kemikalij so navedena v Prilogi II - Pravila glede skupnega skladiščenja. V primeru skladiščenja manjših količin določenih vrst kemikalij so določene izjeme, ki so navedene v Prilogi III.

 

 

Trgovinska zbornica Slovenije je v sodelovanju z Uradom RS za kemikalije, na podlagi 2. člena Pravilnika o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij (Uradni list RS, št. 23/2018)  pripravila Smernice za varno skladiščenje nevarnih kemikalij v trgovinski dejavnosti.

 

 

Kontaktna oseba: Zoran Bučalič