Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

E-SPOROČANJE

ELEKTRONSKO SPOROČANJE PODATKOV O KEMIKALIJAH ZA ZAVEZANCE ZA SPOROČANJE

 

                        Če ste že registrirani kot uporabnik aplikacije ISK lahko tukaj VSTOPITE v aplikacijo.

 

SPLOŠNO

 

Zavezanci in pravni podlagi Urad Republike Slovenije za kemikalije v okviru nadzora nad proizvodnjo, prometom in uporabo nevarnih kemikalij vodi seznam kemikalij na trgu Republike Slovenije. Seznam kemikalij vsebuje podatke o kemikalijah (snoveh in zmeseh) na trgu Republike Slovenije, ki so razvrščene kot nevarne in sicer podatke iz varnostnega lista, podatke o vrsti in uporabi kemikalij ter letne količine. Pravni podlagi za sporočanje podatkov sta 35. člen Zakona o kemikalijah (Ur.l. RS, št. 09/2011) in Pravilnik o sporočanju podatkov za kemikalije (Ur.l. RS, št. 35/2011).

 

Podatke o nevarnih kemikalijah mora sporočati pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki proizvaja kemikalijo v Republiki Sloveniji ali vnaša kemikalijo v Republiko Slovenijo za poklicno uporabo vključno z vnosom za neposredno uporabo v lastni proizvodnji.
Več na podstrani Delovna področja/Seznam kemikalij na trgu RS.
Povezava: http://www.uk.gov.si/si/delovna_podrocja/seznam_kemikalij_na_trgu_rs/

 

 

Obvestila za zavezance

 

 

Elektronsko sporočanje


7. člen Pravilnika o sporočanju podatkov o kemikalijah določa elektronsko sporočanje podatkov z uporabo spletne aplikacije. Aplikacijo lahko uporabljajo vsi zavezanci za sporočanje.

 

Zavezanec za sporočanje lahko tudi pooblasti drugo pravno osebo, da v njegovem imenu sporoča podatke v elektronski obliki. V tem primeru mora zavezanec izpolniti in poslati na Urad Pooblastilo za sporočanje podatkov za kemikalije z uporabo spletne aplikacije.

 

NAVODILA ZA UPORABO APLIKACIJE ISK


Osnovne tehnične zahteve za uporabo aplikacije


Uporabnik aplikacije ISK mora zadostiti naslednjim osnovnim tehničnim zahtevam:

 • računalnik s povezavo v svetovni splet,
 • na računalnik mora biti nameščen spletni brskalnik Mozilla Firefox (priporočljivo) verzija 18 ali novejša ali Microsoft Internet Explorer verzija 9 ali novejša,
 • na računalnik morajo biti nameščena orodja za delo z datotekami xls in doc, tif ali pdf,
 • na računalniku mora biti nameščeno veljaveno digitalno potrdilo izdajateljev SIGEN-CA ali HALCOM-CA, in sicer natančneje:

- SIGEN.CA spletno kvalificirano digitalno potrdilo - za poslovne subjekte - za zaposlene ali SIGEN.CA spletno kvalificirano digitalno potrdilo - za poslovne subjekte - za splošne nazive oz. organizacijske enote,

- HALCOM-CA PO2, PO3, PO e-signature 1 digitalno potrdilo za pravne osebe.


Povezavi za dodatne informacije http://www.sigen-ca.si/,   http://www.halcom.si/ .

 

Prvi vstop v aplikacijo


Pred prvim vstopom v aplikacijo mora uporabnik preko prijavnega okna aplikacije izvesti postopek registracije preko polja Registracija novega uporabnika. Uporabnik mora v postopku registracije vpisati elektronski naslov, na katerega bo  prejemal informacije s strani Urada. Po odobritvi registracije s strani Urada prejme uporabnik na elektronski naslov geslo za prvi vstop.

 

Vsebina aplikacije

 

 

Aplikacija omogoča pregled, vnos, spreminjanje in ukinjanje sporočil o kemikalijah ter pregled in vnos letnih količin o kemikalijah za posameznega zavezanca za sporočanje.

 

 

Navodilo za delo z aplikacijo

 

 

Navodilo za delo z aplikacijo ISK je dostopno v aplikaciji v naslovni vrstici pod Pomoč.

 

PREDNOSTI ELEKTRONSKEGA SPOROČANJA

 

Elektronsko sporočanje podatkov ima naslednje prednosti:

 

 • skrajšan delovni proces, hitrejša obdelava sporočil
 • zmanjšanje stroškov,
 • dostop od koderkoli, kadarkoli,
 • boljše in hitrejše upravljanje s podatki,
  • omogočen pregled vseh sporočenih kemikalij, 
  • enostavno spreminjanje splošnih podatkov o kemikalijah,
  • uporaba že vpisanih podatkov za pripravo novih sporočil,
  • enostavno ukinjanje kemikalij, ki se ne dajejo več na trg,
  • uvoz podatkov o letnih količinah z datoteko xls,
 • upravna taksa ni določena in se ne plačuje.

KONTAKTNI PODATKI

 

Vprašanja v zvezi z uporabo in delovanjem aplikacije ISK lahko pošljete na e-naslov isk-ursk.mz@gov.si  
 

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

 

1. Ali se lahko namesto spletnih certifikatov izdajateljev SIGEN-CA in HALCOM-CA za delo z aplikacijo ISK uporablja tudi spletne certifikate drugih izdajateljev?

 

S strani Urada je dovoljena uporaba samo digitalnih potrdil izdajateljev SIGEN.CA in HALCOM-CA, tako da spletnih certifikatov drugih izdajateljev ni mogoče uporabljati.


2. Ali lahko do aplikacije ISK dostopa več uporabnikov enega zavezanca za sporočanje?

 

Da, s strani posameznega zavezanca za sporočanje lahko do aplikacije ISK dostopa več uporabnikov. Pri tem Urad priporoča minimalno število uporabnikov, ki še zagotavlja ustrezno sporočanje podatkov.

 

3. Kako se v primeru elektronskega pošiljanja podatkov o kemikalijah izvaja plačilo upravne takse oziroma ali je upravna taksa predpisana?

 

Upravna taksa za elektronsko pošiljanje podatkov o kemikalijah ni predpisana, plačilo upravne takse tako ni potrebno.

 

4. Pri vnosu sestave kemikalije v posamičnih primerih v šifrantu snovi ni na voljo snovi z ustrezno CAS številko ali pa CAS številka snovi ni znana. Kako ravnati v takem primeru?

 

Kadar v šifrantu snovi ni na voljo ustrezne snovi oziroma CAS številka snovi ni znana, se le-ta ne vpisuje. Preverjanje sestave kemikalije in morebitno dopolnjevanje sestave ter šifranta Snovi se izvaja s strani urada v postopku potrjevanja sporočila.