Skoči na vsebino

TUJE SPLETNE POVEZAVE

Portal Evropske unije (http://europa.eu/index_sl.htm)

Zbirka zakonodaje Evropske unije (CELEX) (http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htmhttp://europa.eu.int/celex/)

 

Evropska unija - področje kemikalije (http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/index_en.htm)

Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (http://ec.europa.eu/echa/home_sl.htmlhttp://ec.europa.eu/echa/home_sl.html)

Evropski urad za kemikalije (ECB) (http://ecb.jrc.it/)

Evropska mreža nadzornih organov za kemijsko zakonodajo (CLEEN) (http://www.cleen-europe.eu/)

 

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) - področje kemijska varnost http://www.oecd.org/topic/0,3373,en_2649_34365_1_1_1_1_37465,00.html)

Organizacija za preprečevanje kemičnega orožja (OPCW) (http://www.opcw.org/

 

Medvladni forum za kemijsko varnost (IFCS) (http://www.ifcsosh.org/default.html)

Mednarodna strategija ravnanja s kemikalijami (SAICM) (http://www.saicm.org)

Mednarodni program za kemijsko varnost (IPCS) (http://www.who.int/ipcs/en/)

 

Globalni portal z informacijami o kemijskih snoveh - eChemPortal (http://webnet3.oecd.org/echemportal