Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

TUJE SPLETNE POVEZAVE

Portal Evropske unije (http://europa.eu/index_sl.htm)

Zbirka zakonodaje Evropske unije (CELEX) (http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htmhttp://europa.eu.int/celex/)

 

Evropska unija - področje kemikalije (http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/index_en.htm)

Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (http://ec.europa.eu/echa/home_sl.htmlhttp://ec.europa.eu/echa/home_sl.html)

Evropski urad za kemikalije (ECB) (http://ecb.jrc.it/)

Evropska mreža nadzornih organov za kemijsko zakonodajo (CLEEN) (http://www.cleen-europe.eu/)

 

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) - področje kemijska varnost http://www.oecd.org/topic/0,3373,en_2649_34365_1_1_1_1_37465,00.html)

Organizacija za preprečevanje kemičnega orožja (OPCW) (http://www.opcw.org/

 

Medvladni forum za kemijsko varnost (IFCS) (http://www.ifcsosh.org/default.html)

Mednarodna strategija ravnanja s kemikalijami (SAICM) (http://www.saicm.org)

Mednarodni program za kemijsko varnost (IPCS) (http://www.who.int/ipcs/en/)

 

Globalni portal z informacijami o kemijskih snoveh - eChemPortal (http://webnet3.oecd.org/echemportal