Skoči na vsebino

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Pravica vedeti

 

Pravica vedeti in z njo povezana pravica do informacij javnega značaja je ključno in učinkovito sredstvo v boju za odprto in pregledno delovanje javne uprave. Dostop do informacij je tako prvi pogoj, ki omogoča nadzor nad delovanjem javne oblasti ter tako zagotavlja njeno ogdovornost državljanom.

 

Vendar pa je pravica dostopa do informacij javnega značaja večrazsežna. Med funkcije informacij javnega značaja lahko uvrstimo tako še vsaj:

 

   

 • demokratično funkcijo, ki jo izvajajmo iz deliberativnih modelov demokracije,

   

 • nadzorno funkcijo, ki izpostavlja pravico državljanov do neposrednega nadzora javnega sektorja,

   

 • ekonomsko funkcijo, ki se ukvarja z ekonomsko vrednostjo javnih informacij in potencialno dodano vrednostjo ob kombiniranju le teh in

   

 • funkcijo posodabljanja javnega sektorja, ki se veže predvsem na informatizacijo dostopa do informacij javnega značaja preko iniciativ za razvoj državnih portalov e-uprave.

 

 

Da institut dostopa do informacije javnega značaja lahko resnično zaživi in učinkovito preplete vse svoje funkcionalne potenciale, je potrebno dvoje. Najprej zavest o njegovem pomenu, ki je tudi v slovenskem okolju vse bolj jasna, ter kakovostna pravna ureditev, ki v prvi vrsti nudi iskalcu informacije oporo v odnosu in komunikacijah z zavezanci.

 

 

 

Bogastvo informacij

 

Institucije javnega sektorja razpolagajo z velikanskimi količinami informacij, ki imajo precejšnjo ekonomsko vrednost. Zato bogastvo informacij javnega značaja še zdaleč ni zanemarljivo ter lahko bistveno prispeva h kakovosti življenja posameznikov in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

 

 

 

Zakonodaja

 

   

 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03)

   

 • Uredba o posredovanju informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 115/2003)

   

 • Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 40/2004)