Skoči na vsebino

POSLANSTVO, VIZIJA IN KAKOVOST

 

 

Poslanstvo

 

Naše poslanstvo je priprava in izvajanje ukrepov, s katerimi ob upoštevanju socialnih in ekonomskih razmer in načel trajnostnega razvoja varujemo naravno okolje in zdravje prebivalcev Republike Slovenije pred škodljivimi učinki kemikalij in omogočamo razvoj in uporabo dosežkov uporabne kemije v vsakodnevnem življenju.

 

Vizija

 

 

 

Želimo biti tim profesionalnih javnih uslužbencev, ki v prijaznem delovnem okolju uspešno in učinkovito izpolnjujejo poslanstvo Urada. Vzpostaviti želimo učinkovit in uravnotežen pravni in družbeni sistem kemijske varnosti, v katerem kemikalije v nobeni fazi svojega življenjskega kroga ne bodo ogrožale zdravja ljudi in okolja.


Kakovost

 

S politiko kakovosti urada z uporabo PDCA kroga na vseh področjih nenehno izboljšujemo svoje delovanje in rezultate pri izpolnjevanju poslanstva in doseganju vizije urada.

Vzpostavljamo organizacijo, postopke, vire in odgovornosti za opravljanje storitev, ki ustrezajo zahtevam zakonodaje, izzivom sodobnega časa in potrebam ter pričakovanjem naših odjemalcev.

 

Pri tem sledimo naslednjim skupnim vrednotam:

  • Sodelovanje: pri delu sodelujemo in si pomagamo, če je treba, si vzamemo čas za odkrit, iskren in pošten pogovor, v katerem sprejemamo različne poglede in jih upoštevamo. Vsi prispevamo k rezultatom, uspeh enega je uspeh vseh.
  • Profesionalnost: naloge opravljamo strokovno in zakonito in v vsakem trenutku poskušamo narediti največ in najbolje. Svoje obljube in obveznosti izpolnimo, česar ne zmoremo, ne obljubljamo. Cilji in uspeh kolektiva so pomembnejši od interesov posameznikov.
  • Spoštovanje: do odjemalcev in sodelavcev se obnašamo tako, kot bi želeli, da se oni obnašajo do nas. Sprejemamo in spoštujemo razlike, razumemo in upoštevamo potrebe.
  • Učinkovitost:  nalog se lotevamo premišljeno in sistematično; zavedamo se svojega poslanstva in odgovornosti, zato si zastavljamo jasne in realne cilje. Vemo, kaj hočemo in kako bomo to dosegli.