Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

13. 12. 2017

Javni posvet o Smernicah za identifikacijo endokrinih motilcev (rok: 31. 1. 2018)

Na spletni strani Evropske kemijske agencije https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/PC_ED_Guidance.aspx poteka javni posvet o Smernicah za identifikacijo endokrinih motilcev v okviru Uredbe (EU) št. 528/2012 in Uredbe (ES)...

15. 11. 2017

Omejitev nevarnih snovi v barvilih za tetoviranje in trajni make-up

Evropska kemijska agencija ECHA je skupaj s pristojnimi organi Danske, Italije in Norveške pripravila predlog za zmanjšanje tveganj, ki jih povzročajo nevarne snovi v nekaterih barvilih za tetoviranje. Predlog omejuje uporabo...

7. 11. 2017

Obvestilo vlagateljem zahtevkov oziroma priglasiteljem biocidnih proizvodov o vključitvi aktivnih snovi v Seznam obstoječih aktivnih snovi Unije

Obvestilo vlagateljem zahtevkov oziroma priglasiteljem biocidnih proizvodov o vključitvi aktivnih snovi v Seznam obstoječih aktivnih snovi Unije Urad RS za kemikalije sporoča, da bodo v letu 2018 v Seznamu obstoječih aktivnih...

15. 9. 2017

Javni posvet glede odstopanja od meril za izključitev dveh aktivnih snovi (rok: 4. 11. 2017)

Na spletni strani Evropske kemijske agencije https://echa.europa.eu/sl/derogation-to-the-exclusion-criteria-current-consultations poteka javni posvet glede odstopanja od meril za izključitev, kot to določa drugi odstavek 5. člena...

19. 6. 2017

Evalvacija strokovnega srečanja svetovalcev za kemikalije.

Spoštovani. Z anketo, ki jo najdete na spodnji povezavi, želimo ugotoviti vaše zadovoljstvo z izvedenim seminarjem 3. Strokovnega srečanja svetovalcev za kemikalije. Za izpolnitev ankete se vam zahvaljujem. Anketo lahko...

30. 5. 2017

S 1. 6. 2017 se za razvrščanje, označevanje in pakiranje nevarnih snovi in zmesi uporablja samo še Uredba (ES) št. 1272/2008 (CLP Uredba)

Zmesi, ki so bile dane v promet (v Sloveniji ali drugi EU članici)  pred 1.6.2015, so lahko razvrščene in označene  v skladu staro zakonodajo t.j. s Pravilnikoma o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi...

23. 5. 2017

Vprašalnik OPCW

Spoštovani! Vljudno Vas prosimo za izpolnitev vprašalnika s strani Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW). Vprašalnik je v angleščini, nanaša se na biokemijske in biološke procese (agrokemikalije, biogoriva,...

3. 5. 2017

Dvajseta obletnica uveljavitve Konvencija za prepoved kemičnega orožja, dvajseta obletnica slovenskega pristopa k tej Konvenciji

Ljubljana, 29. april 2017 – Danes poteka 20 let, odkar je stopila v veljavo Konvencija za prepoved kemičnega orožja (CWC), vzpostavljena pa je bila tudi Organizacija za prepoved kemičnega orožja (OPCW). Slovenija je pogodbenica...

5. 4. 2017

Javna razprava, predlog za omejitev - DIIZOCIANATI (rok: 1.6.2017)

Nemčija je pripravila predlog za uvrstitev diizocianatov v prilogo XVII Uredbe REACH in s tem omejitev njihove uporabe,  ker povzročajo astmo in dermatitis. Diizocianati bi  se po predlogu Nemčije lahko uporabljali...

29. 3. 2017

Konferenca “REACH 2018 in naprej” (27.-28.4.2017, Sofija, Bolgarija)

Evropska komisija v sodelovanju z Evropsko agencijo za kemikalije (ECHA), Evropskim združenjem za obrt, mala in srednje velika podjetja (UEAPME) in Zbornico za trgovino in industrijo Vratsa organizira onferenco, ki je namenjena...

21. 3. 2017

Obvestilo priglasiteljem biocidnih proizvodov o ne - vključitvi aktivnih snovi v Seznam obstoječih aktivnih snovi Unije

Urad RS za kemikalije obvešča, da je bil dne 8. 11. 2016 izdan IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/1950 z dne 4. novembra 2016 o zavrnitvi odobritve nekaterih biocidnih aktivnih snovi v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega...

20. 3. 2017

EVIDENCE IN SPOROČANJE PODATKOV O BIOCIDNIH PROIZVODIH

Zavezance po Uredbi o biocidnih proizvodih obveščamo, da po razveljavitvi Zakona o biocidnih proizvodih in njegovih podzakonskih predpisov Uradu RS za kemikalije ni več potrebno pošiljati letnih poročil o količinah biocidnih...

13. 3. 2017

Javni posvet glede Priporočila za vključitev na seznam snovi za avtorizacijo

Na spletni strani  Evropske kemijske agencije (https://echa.europa.eu/sl/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list), poteka javni posvet  glede identifikacije...

10. 3. 2017

Javni posvet glede identifikacije snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC) (rok 24.4.2017)

Na spletni strani  Evropske kemijske agencije  https://echa.europa.eu/sl/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/substances-of-very-high-concern-identification poteka javni posvet  glede identifikacije...

22. 2. 2017

REACH 2018 delavnica za mala in srednja podjetja "Uspešni registraciji naproti – road to successful registration"

Evropska agencija za kemikalije (ECHA) v sodelovanju z European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (UEAPME) in v so-organizaciji Urada RS za kemikalije organizira seminar, ki je namenjen malim in srednjim...

Prva stranPrejšnja stran Prva Prejšnja stran Nazaj 1 2 3 4 5 6 7 Naprej Naslednja stran Zadnja Zadnja stranNaslednja stran