Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

5. 4. 2017

Javna razprava, predlog za omejitev - DIIZOCIANATI (rok: 1.6.2017)

Nemčija je pripravila predlog za uvrstitev diizocianatov v prilogo XVII Uredbe REACH in s tem omejitev njihove uporabe,  ker povzročajo astmo in dermatitis. Diizocianati bi  se po predlogu Nemčije lahko uporabljali...

29. 3. 2017

Konferenca “REACH 2018 in naprej” (27.-28.4.2017, Sofija, Bolgarija)

Evropska komisija v sodelovanju z Evropsko agencijo za kemikalije (ECHA), Evropskim združenjem za obrt, mala in srednje velika podjetja (UEAPME) in Zbornico za trgovino in industrijo Vratsa organizira onferenco, ki je namenjena...

21. 3. 2017

Obvestilo priglasiteljem biocidnih proizvodov o ne - vključitvi aktivnih snovi v Seznam obstoječih aktivnih snovi Unije

Urad RS za kemikalije obvešča, da je bil dne 8. 11. 2016 izdan IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/1950 z dne 4. novembra 2016 o zavrnitvi odobritve nekaterih biocidnih aktivnih snovi v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega...

20. 3. 2017

EVIDENCE IN SPOROČANJE PODATKOV O BIOCIDNIH PROIZVODIH

Zavezance po Uredbi o biocidnih proizvodih obveščamo, da po razveljavitvi Zakona o biocidnih proizvodih in njegovih podzakonskih predpisov Uradu RS za kemikalije ni več potrebno pošiljati letnih poročil o količinah biocidnih...

13. 3. 2017

Javni posvet glede Priporočila za vključitev na seznam snovi za avtorizacijo

Na spletni strani  Evropske kemijske agencije (https://echa.europa.eu/sl/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list), poteka javni posvet  glede identifikacije...

10. 3. 2017

Javni posvet glede identifikacije snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC) (rok 24.4.2017)

Na spletni strani  Evropske kemijske agencije  https://echa.europa.eu/sl/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/substances-of-very-high-concern-identification poteka javni posvet  glede identifikacije...

22. 2. 2017

REACH 2018 delavnica za mala in srednja podjetja "Uspešni registraciji naproti – road to successful registration"

Evropska agencija za kemikalije (ECHA) v sodelovanju z European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (UEAPME) in v so-organizaciji Urada RS za kemikalije organizira seminar, ki je namenjen malim in srednjim...

15. 2. 2017

8. POSVET KEMIJSKA VARNOST ZA VSE: NANOVARNOST – Ali smo dovolj previdni z nano?

8. POSVET KEMIJSKA VARNOST ZA VSE: NANOVARNOST – Ali smo dovolj previdni z nano?Belvedere Resort Hotel, Izola, 23. novembra 2016 Urad Republike Slovenije za kemikalije je skupaj z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo in...

27. 1. 2017

Obvestilo o spremembi postopka prehodne veljavnosti dovoljenj po odobritvi aktivnih snovi v Seznam odobrenih aktivnih snovi Unije

Od 1. januarja 2017 poteka postopek obravnave biocidnih proizvodov, ki so uvrščeni v register biocidnih proizvodov po postopku priglasitve, po vključitvi vseh aktivnih snovi v Seznamu odobrenih aktivnih snovi Unije na osnovi...

27. 1. 2017

Obvestilo vlagateljem zahtevkov oziroma priglasiteljem biocidnih proizvodov o vključitvi aktivnih snovi v Seznam obstoječih aktivnih snovi Unije

Urad RS za kemikalije sporoča, da bodo v letu 2017 v Seznamu obstoječih aktivnih snovi Unije na osnovi Uredbe EU št. 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 528/2012)...

22. 12. 2016

REACH: vprašalnik o učinkovitosti uredbe (rok: 28.1.2017)

Evropska Komisija poziva vse deležnike (industrijo, nevladne organizacije, državne institucije in vse druge zainteresirane, da izpolnijo vprašalnik, ki se nanaša na dosedanjo učinkovitost uredbe REACH (po posameznih elementih)....

8. 12. 2016

Zbiranje podatkov (call for evidence) za sledeče predloge ECHA: - gumijaste granule v umetni travi (rok: 9.1.2017), - As2O3 in As2O5 (rok: 9.1.2017)

Odprto je zbiranje podatkov za:(https://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/restriction/calls-for-comments-and-evidence) 1. Gumijaste granule v umetni travi: deležniki naj posredujejo predvsem podatke o količinah in...

6. 10. 2016

Javna razprava za dva predloga prepovedi in omejitev: TDFA, ftalati, Rok: 15.12.2016

Odprta je javna razprava ECHA glede dveh predlogov za prepovedi: - TDFA (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctil)Gre za predlog prepovedi uporabe TDFAs v mešanicah z organskimi topili, ki so namenjeni uporabi v izdelkih za...

5. 10. 2016

Nevarni proizvod - Alenka usnjeni copati, roza barve, št. modela 2021

V okviru načrtovanih akcij vzorčenja Urada RS za kemikalije je Inšpekcija za kemikalije v  l. 2016 opravila vzorčenje tekstilnih in usnjenih izdelkov  z namenom ugotavljanja skladnosti z Uredbo 1907/2006 o registraciji,...

28. 9. 2016

Nevarni proizvod - Never 2 hot, usnjeni pas s kovicami, roza in Set za popravilo gum in PVC SEILFECHTER

Nevarni proizvod  - Never 2 hot, usnjeni pas s kovicami, roza V okviru načrtovanih akcij vzorčenja Urada RS za kemikalije je Inšpekcija za kemikalije v  l. 2016 opravila vzorčenje tekstilnih in usnjenih...

Prva stranPrejšnja stran Prva Prejšnja stran Nazaj 1 2 3 4 5 6 7 Naprej Naslednja stran Zadnja Zadnja stranNaslednja stran