Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Na spletnem portalu E-demokracija so objavljeni novi predlogi predpisov.


Več...

Uporaba konoplje in kanabidiola v kozmetičnih izdelkih


Urad RS za kemikalije je pripravil pojasnilo v zvezi z uporabo konoplje in njenih izvlečkov v kozmetičnih proizvodih. Več...

Poročanje podatkov o sestavi zmesi po 45. členu CLP Uredbe


1.1.2020 se bo v skladu s Prilogo VIII CLP Uredbe pričelo obvezno poročanje podatkov o sestavi zmesi, ki se dajejo v promet za splošno rabo.  Podatki bodo namenjeni evropskim centrom za zastrupitve za  zagotavljanje nujne...

Javna razprava za 5 predlogov omejitev (tudi formaldehid in mikroplastika)


Formaldehid (do 20.9.2019): Formaldehid je razvrščen kot Carc. Cat 1B, Acute. Tox 3 in Muta 2. Predlaga se omejitve sproščanja formaldehida iz predmetov za splošno rabo na največ 0.124 mg/m3.   Mikroplastika (do 20.9.2019):...

Obvestilo priglasiteljem biocidnih proizvodov - spremembe obstoječih aktivnih snovi za biocidne proizvode


Dne 1. 2. 2019 je bila v uradnem listu EU objavljena DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/157 z dne 6. novembra 2018 o spremembi Priloge II Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1062/2014 o delovnem programu za sistematično...

ECHA predlaga prepoved namerno dodane mikroplastike v izdelkih


Evropska agencija za kemikalije (ECHA) je pripravila predlog za omejitev mikroplastike, ki se namerno dodaja izdelkom za potrošniško ali profesionalno rabo.     V letošnjem letu bo potekala razprava na strokovnih odborih...

Spremenjen obrazec vloge za priglasitev biocidnega proizvoda


Vse morebitne priglasitelje biocidnih proizvodov na podlagi 5. člena Uredbe o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi (Uradni list RS, št. 81/18) obveščamo, da je z uveljavitvijo omenjene...