Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

REACH 2018: Stopite v stik z ECHA preko spletne klepetalnice


Zadnji rok za registracijo snovi (31.5.2018) je tik pred vrati, zaradi česar je ECHA odprla spletno klepetalnico, preko katere lahko registracijski zavezanci zaprosijo ECHA za pomoč pri registraciji snovi. Več....    

Poziv k vlogi za pridobitev pooblastila za izvedbo humanega biomonitoringa


Javne zavode, ki so zainteresirani potencialni izvajalci humanega biomonitoringa (HBM) pozivamo, da na naslov Urada Republike Slovenije za kemikalije posredujejo vlogo za pridobitev pooblastila za izvajanje  humanega...

Javna obravnava predloga predpisa


Na https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=9108 je objavljen predlog Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi. Predpis...

Javna razprava o osnutku Pravilnika o spremembi Pravilnika o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil, rok: 15.5.2018


Na "https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=9107" je objavljen osnutek Pravilnika o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil. Predpis...

Javna obravnava predloga Uredbe o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi, rok: 18. 5. 2018


Obveščamo vas, da je na E-demokraciji https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=6523 objavljen predlog Uredbe o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na...

Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij


Obveščamo vas, da je objavljen nov Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij (Uradni list RS, št. 23/2018 z dne 06.04.2018).

Vabimo vas na nacionalno tekmovanje za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-19«.


MDDSZ vabi organizacije na nacionalno tekmovanje za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019«, ki bo potekalo pod okriljem kampanje Zdravo delovno okolje 2018-2019: »Varno ravnajmo z nevarnimi...