Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Obvestilo priglasiteljem biocidnih proizvodov o ne - vključitvi aktivnih snovi v Seznam obstoječih aktivnih snovi Unije


Urad RS za kemikalije obvešča, da je bil dne 30. 10. 2018 izdan IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/1622 z dne 29. oktobra 2018 o zavrnitvi odobritve nekaterih biocidnih aktivnih snovi v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega...

Javna razprava za dva predloga omejitev


1.  C9-C14 perflorokarboksilne kisline, njihove soli in njihovi prekurzorji (rakotvornost in reproduktivna toksičnost): (pripomb na končno mnenje: rok 19.11.2018)   Nemčija in Švedska sta pripravili dosje, katerega namen je, da...

Javna razprava glede identifikacije snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC)  (rok: 20.10.2018)


Obveščamo vas, da na spletni strani  Evropske kemijske agencije poteka razprava glede identifikacije naslednjih 6 snovi :        Ime snovi EC številka CAS številka ...

Smernice za skladiščenje nevarnih kemikalij v trgovinski dejavnosti


Obveščamo vas, da so na podlagi novega Pravilnika o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij (Uradni list RS, št. 23/2018, z dne 06.04.2018), izdane Smernice za skladiščenje nevarnih kemikalij v...

Aktivno sodelujte pri oblikovanju predloga za omejitve v tekstilu, usnju in krznu (rok. 1.9.2018)


Pripravlja se dosje za omejitev uporabe snovi, ki povzročajo preobčutljivost, so dražilne za kožo ali korozivne v tekstilu, usnju ali krznu. Vse relevantne deležnike zato vabimo, da posredujejo podatke o uporabi tovrstnih snovi,...

Javna razprava za D4/D5/D6 (rok. 18.6.2018)


Vljudno vas vabimo k sodelovanju v ECHA javni razpravi za predložitev pripomb in dokazov, zaradi priprave dosjejev za prepovedi oz. omejitve D4/D5/D6 (rok: 18.6.18) (https://echa.europa.eu/sl/calls-for-comments-and-evidence): Za...

REACH 2018: Stopite v stik z ECHA preko spletne klepetalnice


Zadnji rok za registracijo snovi (31.5.2018) je tik pred vrati, zaradi česar je ECHA odprla spletno klepetalnico, preko katere lahko registracijski zavezanci zaprosijo ECHA za pomoč pri registraciji snovi. Več....