Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

ECHA predlaga prepoved namerno dodane mikroplastike v izdelkih


Evropska agencija za kemikalije (ECHA) je pripravila predlog za omejitev mikroplastike, ki se namerno dodaja izdelkom za potrošniško ali profesionalno rabo.     V letošnjem letu bo potekala razprava na strokovnih odborih...

Spremenjen obrazec vloge za priglasitev biocidnega proizvoda


Vse morebitne priglasitelje biocidnih proizvodov na podlagi 5. člena Uredbe o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi (Uradni list RS, št. 81/18) obveščamo, da je z uveljavitvijo omenjene...

Obvestilo priglasiteljem biocidnih proizvodov o ne - vključitvi aktivnih snovi v Seznam obstoječih aktivnih snovi Unije


Urad RS za kemikalije obvešča, da je bil dne 30. 10. 2018 izdan IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/1622 z dne 29. oktobra 2018 o zavrnitvi odobritve nekaterih biocidnih aktivnih snovi v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega...

Javna razprava za dva predloga omejitev


1.  C9-C14 perflorokarboksilne kisline, njihove soli in njihovi prekurzorji (rakotvornost in reproduktivna toksičnost): (pripomb na končno mnenje: rok 19.11.2018)   Nemčija in Švedska sta pripravili dosje, katerega namen je, da...

Javna razprava glede identifikacije snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC)  (rok: 20.10.2018)


Obveščamo vas, da na spletni strani  Evropske kemijske agencije poteka razprava glede identifikacije naslednjih 6 snovi :        Ime snovi EC številka CAS številka ...

Smernice za skladiščenje nevarnih kemikalij v trgovinski dejavnosti


Obveščamo vas, da so na podlagi novega Pravilnika o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij (Uradni list RS, št. 23/2018, z dne 06.04.2018), izdane Smernice za skladiščenje nevarnih kemikalij v...

Aktivno sodelujte pri oblikovanju predloga za omejitve v tekstilu, usnju in krznu (rok. 1.9.2018)


Pripravlja se dosje za omejitev uporabe snovi, ki povzročajo preobčutljivost, so dražilne za kožo ali korozivne v tekstilu, usnju ali krznu. Vse relevantne deležnike zato vabimo, da posredujejo podatke o uporabi tovrstnih snovi,...