Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Vljudno vas vabimo k sodelovanju v ECHA javni razpravi


1. predložitev pripomb in dokazov, zaradi priprave dosjejev za prepovedi oz. omejitve (https://echa.europa.eu/sl/calls-for-comments-and-evidence):    -  mikroplastika, ki je namerno dodana izdelkom (rok: 11.5.18),    - ...

Javni posvet o Smernicah za identifikacijo endokrinih motilcev (rok: 31. 1. 2018)


Na spletni strani Evropske kemijske agencije https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/PC_ED_Guidance.aspx poteka javni posvet o Smernicah za identifikacijo endokrinih motilcev v okviru Uredbe (EU) št. 528/2012 in Uredbe (ES)...

Omejitev nevarnih snovi v barvilih za tetoviranje in trajni make-up


Evropska kemijska agencija ECHA je skupaj s pristojnimi organi Danske, Italije in Norveške pripravila predlog za zmanjšanje tveganj, ki jih povzročajo nevarne snovi v nekaterih barvilih za tetoviranje. Predlog omejuje uporabo...

Obvestilo vlagateljem zahtevkov oziroma priglasiteljem biocidnih proizvodov o vključitvi aktivnih snovi v Seznam obstoječih aktivnih snovi Unije


Obvestilo vlagateljem zahtevkov oziroma priglasiteljem biocidnih proizvodov o vključitvi aktivnih snovi v Seznam obstoječih aktivnih snovi Unije Urad RS za kemikalije sporoča, da bodo v letu 2018 v Seznamu obstoječih aktivnih...

Javni posvet glede odstopanja od meril za izključitev dveh aktivnih snovi (rok: 4. 11. 2017)


Na spletni strani Evropske kemijske agencije https://echa.europa.eu/sl/derogation-to-the-exclusion-criteria-current-consultations poteka javni posvet glede odstopanja od meril za izključitev, kot to določa drugi odstavek 5. člena...

Evalvacija strokovnega srečanja svetovalcev za kemikalije.


Spoštovani. Z anketo, ki jo najdete na spodnji povezavi, želimo ugotoviti vaše zadovoljstvo z izvedenim seminarjem 3. Strokovnega srečanja svetovalcev za kemikalije. Za izpolnitev ankete se vam zahvaljujem. Anketo lahko...

S 1. 6. 2017 se za razvrščanje, označevanje in pakiranje nevarnih snovi in zmesi uporablja samo še Uredba (ES) št. 1272/2008 (CLP Uredba)


Zmesi, ki so bile dane v promet (v Sloveniji ali drugi EU članici)  pred 1.6.2015, so lahko razvrščene in označene  v skladu staro zakonodajo t.j. s Pravilnikoma o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi oz....