Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

27. 2. 2009

Nadzor nevarnih proizvodov (RAPEX)

V  preteklih tednih  je Inšpekcija za kemikalije obravnavala naslednje nevarne proizvode, za katere je prejela obvestilo preko sistema hitre izmenjave informacij v EU o nevarnih proizvodih in za katere je bilo...

27. 2. 2009

Nova direktiva Evropske komisije na področju kozmetičnih proizvodov

Evropska komisija je izdala novo Direktivo Komisije 2009/6/ES z dne 4. februarja 2009 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS glede kozmetičnih izdelkov z namenom prilagoditve prilog II in III k Direktivi tehničnemu napredku....

19. 2. 2009

Delavnica o biocidnih proizvodih - predstavitve predavanj

Izvedena "Delavnica o biocidnih proizvodih 2009" Dne 11. in 12. 2. 2009 sta bili izvedeni delavnici o novostih na področju zakonodaje o biocidnih proizvodih, s poudarkom na postopkih dajanja biocidnih proizvodov v promet...

17. 2. 2009

Vabilo na nadaljevalni tečaj ocene tveganja kemikalij za zdravje ljudi in okolja

Spoštovani! V okviru projekta "Kemijska varnost 3", ki poteka pod okriljem Evropske komisije na Ministrstvu za zdravje, Uradu RS za kemikalije, želimo nadaljevati z izobraževanjem na področju ocenjevanja tveganja kemikalij....

16. 2. 2009

Nadzor nevarnih proizvodov (RAPEX)

V  preteklih tednih  je Inšpekcija za kemikalije obravnavala naslednje nevarne proizvode, za katere je prejela obvestilo preko sistema hitre izmenjave informacij v EU o nevarnih proizvodih in za katere je bilo...

4. 2. 2009

30. in 31. sprememba direktive 67/548/EEC

Objavljena  zadnja sprememba direktive 67/548/EEC (31.ATP) 16.1.2009 je bila v UL EU  objavljena zadnja, 31. sprememba (ATP)  direktive 67/548/EEC. Države članice morajo najpozneje do 1. junija 2009 svojo...

3. 2. 2009

Objava uredbe GHS

Globalno poenoten sistem razvrščanja in označevanja nevarnih kemikalij - GHS(Globally Harmonised System) 31.12.2008 je bila v UL EU objavljena Uredba GHS.   Posamezne določbe uredbe se pričnejo uporabljati že s...

2. 2. 2009

Osnove za ozaveščanje in izobraževanje o kemijski varnosti za področje dela Urada RS za Kemikalije

Kolegij direktorice Urada RS za kemikalije (URSK) , dr. Marte Ciraj, je dne 13.1.2009, sprejel dokument Osnove za ozaveščanje in izobraževanje o kemijski varnosti za področje dela URSK. Dokument je podlaga za izvajanje aktivnosti...