Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

26. 5. 2009

Na četrtem zasedanju pogodbenic Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih v konvencijo na novo vključenih devet kemikalij

Od 4. do 8. maja 2009 je v Ženevi potekalo četrto zasedanje pogodbenic (COP 4) Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih. Udeležilo se ga je več kot 800 udeležencev, predstavnikov 149 vlad, medvladnih in...

20. 5. 2009

Nadzor nevarnih proizvodov (RAPEX)

V  preteklih tednih  je Inšpekcija za kemikalije obravnavala naslednje nevarne proizvode, za katere je prejela obvestilo preko sistema hitre izmenjave informacij v EU o nevarnih proizvodih in za katere je bilo...

18. 5. 2009

Nadzor nevarnih proizvodov (RAPEX)

V  preteklih tednih  je Inšpekcija za kemikalije obravnavala naslednje nevarne proizvode, za katere je prejela obvestilo preko sistema hitre izmenjave informacij v EU o nevarnih proizvodih in za katere je bilo...

13. 5. 2009

Vabilo na 1. posvet "Kemijska varnost za vse"

Med Tednom kemijske varnosti (25. do 29. maj 2009) Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije (URSK) v okviru projekta Kemijska varnost 3 pripravlja 1. posvet: KEMIJSKA VARNOST ZA VSE, ki bo potekal v četrtek 28. maja 2009, v...

12. 5. 2009

2. srečanje z župani slovenskih občin

Na Uradu RS za kemikalije v okviru Tedna kemijske varnosti organiziramo 2. srečanje z župani slovenskih občin. Ker je od našega prvega srečanja, v letu 2000, prišlo do bistvenih sprememb v zakonodaji, tudi zaradi vstopa...

12. 5. 2009

Sprejeta Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih

Konec meseca marca 2009 je Evropski parlament potrdil kompromisno besedilo prenovljene uredbe o kozmetičnih izdelkih, ki naj bi hkrati odpravila številne nejasnosti doslej veljavne zakonodaje in zagotovila večjo varnost...

11. 5. 2009

Vabilo na GHS delavnico (25.5.2009) v okviru Tedna kemijske varnosti 2009

Spoštovani! Trenutno se v EU za namene razvrščanja, pakiranja in označevanja nevarnih kemikalij lahko uporabljajo tako določbe "stare" zakonodaje, ki temelji na direktivah 67/548/EGS in 1999/45/EC, kot tudi nove, tj. uredbe...

11. 5. 2009

Nadzor nevarnih proizvodov (RAPEX)

V  preteklih tednih  je Inšpekcija za kemikalije obravnavala naslednje nevarne proizvode, za katere je prejela obvestilo preko sistema hitre izmenjave informacij v EU o nevarnih proizvodih in za katere je bilo...

6. 5. 2009

Drugi popravek Direktive Komisije 2009/36/ES na področju kozmetičnih proizvodov

Evropska komisija je izdala Popravek Direktive Komisije 2009/36/ES z dne 16. aprila 2009 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS glede kozmetičnih izdelkov za namene prilagoditve Priloge III k navedeni direktivi tehničnemu...

6. 5. 2009

Popravek Direktive Komisije 2009/36/ES na področju kozmetičnih proizvodov

Evropska komisija je izdala Popravek Direktive Komisije 2009/36/ES z dne 16. aprila 2009 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS glede kozmetičnih izdelkov za namene prilagoditve Priloge III k navedeni direktivi tehničnemu...

6. 5. 2009

Nadzor nevarnih proizvodov (RAPEX)

V  preteklih tednih  je Inšpekcija za kemikalije obravnavala naslednje nevarne proizvode, za katere je prejela obvestilo preko sistema hitre izmenjave informacij v EU o nevarnih proizvodih in za katere je bilo...