Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

15. 7. 2009

Izpolnjevanje pogojev za prodajo fitofarmacevtskih sredstev

V obdobju maj-julij je Inšpekcija za kemikalije v sodelovanju z inšpektorjem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vršila nadzor nad izvajanjem Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe...

15. 7. 2009

Prepoved uporabe svinčenih motornih uteži za centriranje avtomobilskih koles

V preteklem obdobju je Inšpekcija za kemikalije vršila nadzor nad izvajanjem Pravilnika o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil (Ur. l. RS, št. 8/2005) v obratih, kjer se izvaja premontaža in...

15. 7. 2009

Nadzor nevarnih proizvodov (RAPEX)

V  preteklih tednih  je Inšpekcija za kemikalije obravnavala naslednje nevarne proizvode, za katere je prejela obvestilo preko sistema hitre izmenjave informacij v EU o nevarnih proizvodih in za katere je bilo...

6. 7. 2009

Sprejeta Uredba o spremembi Uredbe (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o detergentih

Evropska komisija je sprejela Uredbo o spremembi uredbe (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o detergentih. S spremembo je do 27. junija 2019 odobrila uporabo površinsko aktivne snovi Dehyphon G 2084 za industrijsko...

1. 7. 2009

Nadzor nevarnih proizvodov (RAPEX)

V  preteklih tednih  je Inšpekcija za kemikalije obravnavala naslednje nevarne proizvode, za katere je prejela obvestilo preko sistema hitre izmenjave informacij v EU o nevarnih proizvodih in za katere je bilo...