Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

24. 2. 2010

Nova vključitvena direktiva in ne-vključitvena sklepa Evropske komisije na področju biocidnih proizvodov

Evropska komisija je izdala novo Direktivo Komisije 2010/5/EU z dne 8. februarja 2010 o vključitvi akroleina kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 98/8/ES (UL L št. 36, 9.2.2010, str. 24-26) ter Sklep Komisije 2010/71/EU z...

15. 2. 2010

Nova direktiva Evropske komisije na področju kozmetičnih proizvodov

Evropska komisija je izdala novo Direktivo Komisije 2010/4/EU z dne 8. februarja 2010 o spremembi Priloge III in k Direktivi Sveta 76/768/EGS glede kozmetičnih izdelkov zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (Uradni list EU št....

11. 2. 2010

Nova direktiva Evropske komisije na področju kozmetičnih proizvodov

Evropska komisija je izdala novo Direktivo Komisije 2010/3/EU z dne 1. februarja 2010 o spremembi prilog III in VI k Direktivi Sveta 76/768/EGS zaradi prilagajanja tehničnemu napredku (Uradni list EU št. 29/10, L 29/5)