Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

21. 1. 2013

Obvestilo priglasiteljem biocidnih proizvodov o vključitvi aktivnih snovi v Prilogo I in IA Dir. 98/8/ES v letu 2013

Urad RS za kemikalije sporoča, da bodo v letu 2013 v Prilogi I in IA Direktive št. 98/8/ES o dajanju biocidnih proizvodov v promet oziroma v Seznamu snovi I, IA in IB začele veljati vključitve naslednjih aktivnih snovi z določeno...

21. 1. 2013

Pripravljen je CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) modul za priglasitev kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo nanomateriale

Uredba (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih (UL L 342, 22. 12. 2009, str. 59; v nadaljevanju: Uredba št. 1223/2009) je zakonodaja, ki je v celoti zavezujoča in se...

4. 1. 2013

Obvestilo zavezancem za sporočanje letnih količin kemikalij za leto 2012

V skladu s Pravilnikom o sporočanju podatkov za kemikalije (Uradni list RS, št. 35/11) mora zavezanec najpozneje do 31. marca tekočega leta za vse svoje kemikalije, ki so vpisane v seznam kemikalij, sporočiti uradu podatke o...