Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

27. 2. 2014

Poziv k posredovanju informacij o biocidnih aktivnih snoveh, ki nastajajo in-situ (na kraju uporabe)

Evropska komisija za namene izvajanja 93. člena Uredbe št. 528/2012/EU o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov poziva vsa podjetja, ki omogočajo dostopnost na trgu ali uporabo kemijskih snovi, naprav, opreme ali...

5. 2. 2014

Obvestilo vlagateljem zahtevkov oziroma priglasiteljem biocidnih proizvodov o vključitvi aktivnih snovi v Seznam obstoječih aktivnih snovi Unije

Urad RS za kemikalije sporoča, da bodo v letu 2014 v Seznamu obstoječih aktivnih snovi Unije na osnovi Uredbe EU št. 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: Uredba EU št. 528/2012)...