Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

29. 1. 2015

SMERNICE ZA UPORABO UREDBE O IZVOZU IN UVOZU NEVARNIH KEMIKALIJ (649/2012)

Na spletni strani ECHA (http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-PIC) so objavljene smernice za uporabo Uredbe o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (649/2012). Smernice so trenutno na voljo le v angleškem jeziku.

29. 1. 2015

Razvrščanje in označevanje nevarnih zmesi v prehodnem obdobju 2015-2017

V skladu z Uredbo 1272/2008/EU  se morajo zmesi, ki se dajejo v promet s 1.6.2015 razvrščati, označevati in pakirati v skladu s to Uredbo. Zmesi, ki so bile dane v promet (v Sloveniji ali kaki drugi EU članici)  pred...

8. 1. 2015

Seznam dobaviteljev snovi ali biocidnih proizvodov

Od 1. septembra 2015 biocidnih proizvodov ne bo več dovoljeno dati na trg Skupnosti, če dobavitelj aktivne snovi ali proizvoda ne bo vključen v Seznam dobaviteljev iz 95. člena Uredbe (EU) št. 528/2012 o  biocidnih...