Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

22. 7. 2015

Skladnost s 95. členom Uredbe o biocidnih proizvodih

Uredba (EU) št. 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (v nadaljnjem besedilu BPR) ureja poleg postopkov odobritev biocidnih proizvodov tudi pregled biocidnih aktivih snovi za potrebe vključitve na Seznam...

8. 7. 2015

Sporočanje podatkov za beton v mokri obliki

Zavezance za sporočanje po Pravilniku o sporočanju podatkov za kemikalije (Uradni list RS št. 35/11, 49/13 in 18/15) obveščamo, da je Urad RS za kemikalije (v nadaljevanju: urad)  obravnaval nastalo situacijo zaradi zahteve...