Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

27. 1. 2017

Obvestilo o spremembi postopka prehodne veljavnosti dovoljenj po odobritvi aktivnih snovi v Seznam odobrenih aktivnih snovi Unije

Od 1. januarja 2017 poteka postopek obravnave biocidnih proizvodov, ki so uvrščeni v register biocidnih proizvodov po postopku priglasitve, po vključitvi vseh aktivnih snovi v Seznamu odobrenih aktivnih snovi Unije na osnovi...

27. 1. 2017

Obvestilo vlagateljem zahtevkov oziroma priglasiteljem biocidnih proizvodov o vključitvi aktivnih snovi v Seznam obstoječih aktivnih snovi Unije

Urad RS za kemikalije sporoča, da bodo v letu 2017 v Seznamu obstoječih aktivnih snovi Unije na osnovi Uredbe EU št. 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 528/2012)...