Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

15. 11. 2017

Omejitev nevarnih snovi v barvilih za tetoviranje in trajni make-up

Evropska kemijska agencija ECHA je skupaj s pristojnimi organi Danske, Italije in Norveške pripravila predlog za zmanjšanje tveganj, ki jih povzročajo nevarne snovi v nekaterih barvilih za tetoviranje. Predlog omejuje uporabo...

7. 11. 2017

Obvestilo vlagateljem zahtevkov oziroma priglasiteljem biocidnih proizvodov o vključitvi aktivnih snovi v Seznam obstoječih aktivnih snovi Unije

Obvestilo vlagateljem zahtevkov oziroma priglasiteljem biocidnih proizvodov o vključitvi aktivnih snovi v Seznam obstoječih aktivnih snovi Unije Urad RS za kemikalije sporoča, da bodo v letu 2018 v Seznamu obstoječih aktivnih...