Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

29. 3. 2017

Konferenca “REACH 2018 in naprej” (27.-28.4.2017, Sofija, Bolgarija)

Evropska komisija v sodelovanju z Evropsko agencijo za kemikalije (ECHA), Evropskim združenjem za obrt, mala in srednje velika podjetja (UEAPME) in Zbornico za trgovino in industrijo Vratsa organizira onferenco, ki je namenjena...

21. 3. 2017

Obvestilo priglasiteljem biocidnih proizvodov o ne - vključitvi aktivnih snovi v Seznam obstoječih aktivnih snovi Unije

Urad RS za kemikalije obvešča, da je bil dne 8. 11. 2016 izdan IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/1950 z dne 4. novembra 2016 o zavrnitvi odobritve nekaterih biocidnih aktivnih snovi v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega...

20. 3. 2017

EVIDENCE IN SPOROČANJE PODATKOV O BIOCIDNIH PROIZVODIH

Zavezance po Uredbi o biocidnih proizvodih obveščamo, da po razveljavitvi Zakona o biocidnih proizvodih in njegovih podzakonskih predpisov Uradu RS za kemikalije ni več potrebno pošiljati letnih poročil o količinah biocidnih...

13. 3. 2017

Javni posvet glede Priporočila za vključitev na seznam snovi za avtorizacijo

Na spletni strani  Evropske kemijske agencije (https://echa.europa.eu/sl/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list), poteka javni posvet  glede identifikacije...

10. 3. 2017

Javni posvet glede identifikacije snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC) (rok 24.4.2017)

Na spletni strani  Evropske kemijske agencije  https://echa.europa.eu/sl/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/substances-of-very-high-concern-identification poteka javni posvet  glede identifikacije...