Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

30. 5. 2017

S 1. 6. 2017 se za razvrščanje, označevanje in pakiranje nevarnih snovi in zmesi uporablja samo še Uredba (ES) št. 1272/2008 (CLP Uredba)

Zmesi, ki so bile dane v promet (v Sloveniji ali drugi EU članici)  pred 1.6.2015, so lahko razvrščene in označene  v skladu staro zakonodajo t.j. s Pravilnikoma o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi...

23. 5. 2017

Vprašalnik OPCW

Spoštovani! Vljudno Vas prosimo za izpolnitev vprašalnika s strani Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW). Vprašalnik je v angleščini, nanaša se na biokemijske in biološke procese (agrokemikalije, biogoriva,...

3. 5. 2017

Dvajseta obletnica uveljavitve Konvencija za prepoved kemičnega orožja, dvajseta obletnica slovenskega pristopa k tej Konvenciji

Ljubljana, 29. april 2017 – Danes poteka 20 let, odkar je stopila v veljavo Konvencija za prepoved kemičnega orožja (CWC), vzpostavljena pa je bila tudi Organizacija za prepoved kemičnega orožja (OPCW). Slovenija je pogodbenica...